Raadsvergadering 12 april 2021

Algemene informatie
PlaatsDeze vergadering vindt op digitale wijze en op afstand plaats
Tijd19:00 uur
VoorzitterD.M.M.T. Prevoo

Agenda

0.2 - Uitnodiging.

A.1 - Opening en mededelingen. Aanwijzen primus bij stemming.

A.2 - Vaststellen van de agenda.

A.3 - Vraagrecht ex Artikel 34 Reglement van Orde.

A.4.a - Vaststellen besluitenlijst raad de dato 22 februari 2021.

A.4.b - Vaststellen besluitenlijst raad de dato 10 maart 2021.

A.4.c - Vaststellen besluitenlijst raad de dato 30 maart 2021.

A.5 - Ingekomen stukken, mededelingen en voortgangscontrole.

A.5.a - Stukken ter kennisname.

A.5.b - Stukken gericht aan de raad, welke voor afdoening worden terugverwezen naar het college, maar met het verzoek van tevoren een notitie voor te leggen aan de aangegeven raadsadviescommissie.

A.5.c - Stukken gericht aan de raad en het college, welke ter afdoening in handen van het college worden gesteld.

A.5.d - Lijst D: mededeling ingekomen stukken vanaf 3 april 2021 t/m 12 april 2021, Art. 74, lid 2 van de Gemeentewet.

A.5.e - Voortgangscontrolelijst betreffende ingekomen stukken gericht aan de raad, die voor advies dan wel ter afdoening zijn verwezen naar het college van burgemeester en wethouders of de raad.

A.6 - Vragen ex Artikel 32 Reglement van Orde.

A.7 - Voortgang aangenomen moties.

B - Hamerstukken:

B.8 - Voorstel betreffende mandaatbesluit AVG verzoeken.

B.9 - Voorstel college betreffende actieplan: Jeugdbeleid van, voor en door de jeugd.

B.10 - Voorstel college betreffende WOZL zienswijze 1e begrotingswijziging 2021 GR WOZL.

B.11 - Voorstel college betreffende subsidies restauratie rijks monumentale voormalige Hervormde Irene-Emma-Elisabethkerk Plenkertstraat 45.

B.12 - Voorstel college betreffende Verordening commissie bezwaarschriften 2021.

C - Bespreekstukken:

C.13 - Voorstel college betreffende aanvulling Armoedebeleidsplan gemeente Valkenburg aan de Geul 2021-2024.

C.14 - Voorstel college betreffende afrekening WK Veldrijden 2018.

C.15 - Voorstel college betreffende Valkenburg aan de Geul beweegt.

C.16 - Bespreken coalitieakkoord focus 2021-2022.

C.17 - Motie vreemd aan de orde van de dag fractie VSP inzake borstonderzoek vrouwen.

C.18 - Motie vreemd aan de orde van de dag fracties CDA en VSP inzake start project ‘binnenhalen subsidies’ voor belang en toekomst Valkenburg aan de Geul (motie is verworpen).

D.19 - Sluiting.

D.20 - Besluitenlijst.