Commissie Sociaal Domein (SD) 19 september 2022

Algemene informatie
PlaatsRaadzaal
Tijd19:00 uur
VoorzitterCh. Jamin

Agenda

0.2 - Indien u gebruik wenst te maken van spreekrecht, verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met de griffie en uw schriftelijke inbreng uiterlijk 48 uur voor aanvang van de commissie te sturen naar griffie@valkenburg.nl. Uw inbreng wordt dan als bijlage toegevoegd aan deze agenda.

0.3 - Uitnodiging.

1 - Opening en mededelingen.

2 - Vaststellen van de agenda. Aanmelden punten voor de rondvraag.

3 - Spreekrecht burgers (via schriftelijke inbreng).

4 - Vaststellen van het verslag van de commissie Sociaal Domein van 30 mei 2022.

5 - Actielijst: totaaloverzicht acties en toezeggingen commissies en raadsvergaderingen (aangevuld 14/09/22).

6 - Voorstel college inzake wijziging afrekensystematiek Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz.

7 - Bespreekpunten:

8 - Gewestelijke aangelegenheden.

9 - Rondvraag.

10 - Sluiting.

11 - Verslag.