Commissie Economisch Domein (ED) 25 januari 2023

Algemene informatie
PlaatsRaadzaal
Tijd19:00 uur
VoorzitterNelleke Gilissen

Agenda

0.2 - Indien u gebruik wenst te maken van spreekrecht, verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met de griffie en uw schriftelijke inbreng uiterlijk 48 uur voor aanvang van de commissie te sturen naar griffie@valkenburg.nl. Uw inbreng wordt dan als bijlage toegevoegd aan deze agenda.

0.3 - Uitnodiging

1 - Opening en mededelingen.

2 - Vaststelling van de agenda. Aanmelden punten voor de rondvraag.

3 - Spreekrecht burgers (via schriftelijke e/o mondelinge inbreng).

4 - Vaststellen van het verslag van de vergadering van de commissie Economisch Domein de dato 23 november 2022.

5 - Actielijst.

6 - Presentatie update Visie Vrijetijdseconomie en herijking Logiesaccommodatiebeleid door Elke Polstra (beleidsmedewerker projectleider Fysiek en Economie).

7 - Bespreekpunten:

7.a - Brief (402) KHN inzake verhoging toeristenbelasting 2023.

7.b - Brief (416) Museum Valkenburg inzake beleidsplan 2023 t/m 2028 (agendapunt is niet behandeld).

8 - Gewestelijke aangelegenheden.

9 - Rondvraag.

10 - Sluiting.

11 - Verslag.