Commissie Sociaal Domein (SD) 27 september 2021

Algemene informatie
PlaatsRaadzaal
Tijd17:30 uur
VoorzitterMw. B. Rooding-Eurlings

Agenda

0.1 - Vanwege technische problemen met de livestream is de vergadering op maandag 20 september na enkele minuten afgebroken en verplaatst naar vandaag.

0.3 - Uitnodiging.

1 - Opening en mededelingen.

2 - Vaststellen van de agenda. Aanmelden punten voor de rondvraag.

3 - Spreekrecht burgers (voor de op 20 september geplande commissie was geen schriftelijke inbreng ontvangen en nu nog indienen is niet meer mogelijk).

4.a - Vaststellen van het verslag van de commissie Sociaal Domein van 31 mei 2021.

4.b - Vaststellen van het verslag van de commissie Sociaal Domein van 28 juni 2021.

5 - Actielijst.

6 - Presentatie stand van zaken Beweegmakelaar door Marion Janssens (beleidsmedewerker Sociale Ontwikkeling en Burgerkracht) en Remco Vijgeboom (beweegmakelaar).

7 - Voorstel college betreffende addendum Integraal Huisvestingsplan Basisonderwijs 2019.

8 - Voorstel college betreffende uitbreiding gebouw en eerste inrichting onderwijsleerpakket en meubilair Openbare Basisschool Broekhem.

9 - Bespreekpunten (geen bespreekpunten voorzien).

10 - Gewestelijke aangelegenheden.

11 - Rondvraag.

12 - Sluiting.

13 - Verslag.