Commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer (SOB) 19 november 2019

Algemene informatie
PlaatsRaadzaal
Tijd19:00 uur
VoorzitterMw. H. Baaij

Agenda

0.1 - Gelieve er rekening mee te houden dat het aantal parkeerplekken direct bij het gemeentehuis beperkt is. Parkeren is alleen toegestaan in de gemarkeerde vakken.

0.2 - Indien u gebruik wenst te maken van het spreekrecht voor burgers, kunt u dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de commissievergadering melden bij de griffie, tel. 043 - 609 93 86 of via griffie@valkenburg.nl

0.3 - Uitnodiging.

1 - Opening en mededelingen.

2 - Vaststellen van de agenda. Aanmelden punten voor de rondvraag.

3 - Spreekrecht burgers:

3.a - Spreekrecht mevrouw Peeters (namens Natuurlijk Geuldal): ontwerp bestemmingsplan Résidence Valkenburg.

3.b - Spreekrecht de heer Meertens (namens omwonenenden): ontwerp bestemmingsplan Résidence Valkenburg.

3.c - Spreekrecht mevrouw Peeters (namens Natuurlijk Geuldal): ontwerp bestemmingsplan uitbreiding camping Vinkenhof.

3.d - Spreekrecht de heer Briels (namens de buurt Panhuis): ontwerp bestemmingsplan uitbreiding camping Vinkenhof.

3.e - Spreekrecht de heer Broeders (namens fysiotherapie Heuvelland ) inzake (agendapunt 10) huurkoop maatschappelijk vastgoed Mauritiussingel, Schin op Geul.

3.f - Spreekrecht de heer Timmermans (namens Heerlijkheid Schin op Geul ) inzake (agendapunt 10) huurkoop maatschappelijk vastgoed Mauritiussingel, Schin op Geul.

4 - Vaststellen van het verslag van de vergadering van de commissie SOB de dato 10 september 2019.

5 - Actielijst.

6.a - Toelichting ontwerp bestemmingsplan Résidence Valkenburg door de heer W. Franken.

6.b - Toelichting ontwerp bestemmingsplan uitbreiding camping Vinkenhof door de heer Berry Weijts

7 - Voorstel college betreffende huurkoop maatschappelijk vastgoed Mauritiussingel, Schin op Geul.

8 - Voorstel college betreffende vaststellen woonvisie Valkenburg aan de Geul 2020-2025.

9 - Voorstel college betreffende jaarprogramma duurzaamheid 2020.

10 - Voorstel college betreffende Welstandsnota bouwwerken 2020.

11 - Bespreekpunten:

11.a - Raadsinformatiebulletin (50) Beleid opwekken zonne-energie.

11.b - Raadsinformatiebulletin (53) Weigeren zonnepanelenpark Emmaberg.

11.c - Raadsinformatiebulletin (55) Nationale Duurzame Huizen Route.

11.d - Raadsinformatiebulletin (56) Resultaten inzameling van huishoudelijk afval in 2018.

11.e - Raadsinformatiebulletin (58) Afronding reconstructie Walramplein.

11.f - Duurzaamheid.

11.g - Raadsinformatiebulletin (61) Parkeercapaciteit Kerststad

12 - Gewestelijke aangelegenheden.

13 - Rondvraag.

14 - Sluiting.

15 - Verslag.