Commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer (SOB) 29 november 2021

Algemene informatie
PlaatsRaadzaal
Tijd19:00 uur
VoorzitterMw. H. Baaij

Agenda

0.1 - Deze agenda is aangevuld met de punten die op dinsdag 23 november jl. ter behandeling zijn doorgeschoven.

0.3 - Uitnodiging.

1 - Opening en mededelingen.

2 - Vaststellen van de agenda.

3 - Voorstel college betreffende lijst advies raad en verplichte participatie Omgevingswet.

4 - Voorstel college betreffende participatievisie Omgevingswet gemeente Valkenburg aan de Geul.

5 - Voorstel college betreffende instellen gemeentelijke adviescommissie.

6 - Voorstel college betreffende vaststellen Verordening stimuleringslening isoleer je huis Valkenburg aan de Geul 2021.

7 - Voorstel college betreffende reconstructie voormalige provinciale weg door Houthem inclusief kleinschalig OV overstappunt.

8 - Voorstel college betreffende verklaring van geen bedenkingen bouwplan’ Bergervliet’.

9 - Bespreekpunten:

9.a - Brief (246) van Agrobosbouw inzake kans op extreme weersomstandigheden.

9.b - Brief (260) van de heer Visser namens Stichting Natuurlijk Geuldal inzake puin op wandelpaden en veldwegen.

9.c - Brief (272) van Natuurmonumenten inzake petitie insectenvriendelijker groenbeheer.

9.d - Duurzaamheid.

10 - Gewestelijke aangelegenheden.

11 - Rondvraag.

12 - Sluiting.

13 - Verslag.