Commissie Sociaal Domein (SD) 31 mei 2021

Algemene informatie
PlaatsDeze vergadering vindt op digitale wijze en op afstand plaats
Tijd19:00 uur
VoorzitterMw. B. Rooding-Eurlings

Agenda

0.2 - Door de huidige richtlijnen vindt agendapunt spreekrecht burgers in schriftelijke vorm plaats. Indien u gebruik wenst te maken van dit spreekrecht, verzoeken wij u vriendelijk uw schriftelijke inbreng uiterlijk vrijdag 28 mei a.s. te sturen naar griffie@valkenburg.nl. Uw inbreng wordt dan als bijlage toegevoegd aan het betreffende agendapunt.

0.3 - Uitnodiging.

1 - Opening en mededelingen.

2 - Vaststellen van de agenda. Aanmelden punten voor de rondvraag.

3 - Spreekrecht burgers (via schriftelijke inbreng).

3.a - Schriftelijke inbreng Stichting kom Leren inzake Visie op Samenwerkend Kind Centrum.

4 - Vaststellen van het verslag van de commissie Sociaal Domein van 22 maart 2021.

5 - Actielijst.

6 - Voorstel college betreffende zienswijze begroting 2022 met meerjarenraming 2023-2025 Gemeenschappelijke Regeling WOZL.

7 - Voorstel college betreffende zienswijze ontwerpbegroting 2022 Gemeenschappelijke Regeling GGD Zuid-Limburg.

8 - Voorstel college betreffende zienswijze jaarverslag 2020, begroting 2021-1, begroting 2022 en meerjarenperspectief 2023-2025 Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz.

9 - Voorstel college betreffende intrekken Verordening Maatschappelijke Participatie WWB 2012 gemeente Valkenburg aan de Geul.

10 - Voorstel college betreffende versterkingsplan Sociaal Domein.

11 - Bespreekpunten:

12 - Gewestelijke aangelegenheden.

13 - Rondvraag.

14 - Sluiting.

15 - Verslag.