Commissie Algemeen Bestuurlijke Aangelegenheden (ABA) 17 juni 2019

Algemene informatie
PlaatsRaadzaal
Tijd19:00 uur
VoorzitterDe heer W. Weerts

Agenda

0.1 - Gelieve er rekening mee te houden dat het aantal parkeerplekken direct bij het gemeentehuis beperkt is. Parkeren is alleen toegestaan in de gemarkeerde vakken.

0.2 - Indien u gebruik wenst te maken van het spreekrecht voor burgers, kunt u dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de commissievergadering melden bij de griffie, tel. 043 - 609 93 86 of via griffie@valkenburg.nl

0.3 - Uitnodiging.

1 - Opening en mededelingen.

2 - Vaststellen van de agenda. Aanmelden punten voor de rondvraag.

3 - Spreekrecht burgers.

4 - Vaststellen van het verslag van de commissie ABA de dato 20 mei 2019.

5 - Actielijst.

6 - Voorstel college betreffende informatiebeveiliging 2018.

7 - Voorstel college betreffende 1e wijziging Omgevingsverordening.

8 - Bespreekpunten:

8.a - Raadsinformatiebulletin (28) Maatregelen wachttijden KCC.

8.b - Raadsinformatiebulletin (31) Werkzaamheden aan het kerkje in de Plenkertstraat.

8.c - Stand van zaken samenwerking.

8.d - Stand van zaken Agenda Valkenburg.

9 - Gewestelijke aangelegenheden.

10 - Rondvraag.

11 - Sluiting.

13 - Verslag.