Pasfoto van R.M.A. Ubags

R.M.A. Ubags

Persoonlijke gegevens
Partij:AB (Algemeen Belang)
Functie:Raadslid
Mobiel nummer:06-82 42 36 82
E-mailadres:r.ubags@valkenburg.nl

Nevenfuncties

  • Junior gerechtsjurist Rechtbank Limburg, team familie en jeugd (bezoldigd)
  • Voorzitter zaalvoetbalvereniging De Kilo te Berg en Terblijt (onbezoldigd)
  • Bestuurslid politieke vereniging Algemeen Belang (onbezoldigd)