Pasfoto van P.J. Huisman

P.J. Huisman

Persoonlijke gegevens
Partij:PGP (Progressieve Groene Partij Valkenburg aan de Geul) (Deze link gaat naar een externe website)
Functie:Raadslid
Mobiel nummer:06 - 52 07 02 95
E-mailadres:p.huisman@valkenburg.nl

Nevenfuncties

  • Voorzitter van Toneelvereniging de Vriendenkring te Vilt (onbezoldigd)
  • Student-assistent bij de faculteit Bètawetenschappen en de vakgroep Milieuwetenschappen bij de Open Universiteit (bezoldigd)
  • Vrijwilliger padden werkgroep Valkenburg Oost, Geulstrand
  • Vrijwilliger groen onderhoud bij de Blindentuin, Berg en Terblijt