Partiële herziening BP Kernen 2010 - Herontwikkeling Leeuwbierterrein - Gerechtelijke uitspraak

Overzicht van eigenschappen van bestemmingsplan Partiële herziening BP Kernen 2010 - Herontwikkeling Leeuwbierterrein - Gerechtelijke uitspraak
Kenmerk:NL.IMRO.0994.GU2016BP002
Datum:15 mei 2019
Status:In voorbereiding
Type:Gerechtelijke uitspraak
Digitaal:Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl