Omgevingsvergunning t.b.v.de realisering van 22 woningen aan de Langen Akker te Berg en Terblijt

Overzicht van eigenschappen van bestemmingsplan Omgevingsvergunning t.b.v.de realisering van 22 woningen aan de Langen Akker te Berg en Terblijt
Kenmerk:NL.IMRO.0994.2021OV002
Datum:19 mei 2021
Status:In voorbereiding
Type:Omgevingsvergunning
Digitaal:Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl