Partiële herziening BP Buitengebied 2012 – woningsplitsing Walem 39

Overzicht van eigenschappen van bestemmingsplan Partiële herziening BP Buitengebied 2012 – woningsplitsing Walem 39
Kenmerk:NL.IMRO.0994.2020BP003
Datum:14 december 2020
Status:Vastgesteld
Type:Bestemmingsplan
Digitaal:Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl