Partiële herziening BP Buitengebied 2012 - Oeverweg 2

Overzicht van eigenschappen van bestemmingsplan Partiële herziening BP Buitengebied 2012 - Oeverweg 2
Kenmerk:NL.IMRO.0994.2019BP01
Datum:30 september 2019
Status:In voorbereiding
Type:Bestemmingsplan
Digitaal:Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl