Woningsplitsing Wilhelminalaan 72 Valkenburg

Overzicht van eigenschappen van bestemmingsplan Woningsplitsing Wilhelminalaan 72 Valkenburg
Kenmerk:NL.IMRO.0994.2018OV003
Datum:14 november 2018
Status:In voorbereiding
Type:Omgevingsvergunning
Digitaal:Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl