Partiële herziening BP Kernen 2010 - Herontwikkeling Leeuwbierterrein

Overzicht van eigenschappen van bestemmingsplan Partiële herziening BP Kernen 2010 - Herontwikkeling Leeuwbierterrein
Kenmerk:NL.IMRO.0994.2016BP002
Datum:11 december 2017
Status:Geheel onherroepelijk in werking
Type:Bestemmingsplan
Digitaal:Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl