Partiële herziening bestemmingsplan Centrum - Nieuwbouw Geerlingshospice

Overzicht van eigenschappen van bestemmingsplan Partiële herziening bestemmingsplan Centrum - Nieuwbouw Geerlingshospice
Kenmerk:NL.IMRO.0994.2015BP003
Datum:15 februari 2016
Status:Geheel onherroepelijk in werking
Type:Bestemmingsplan
Digitaal:Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl