Partiële herziening bestemmingsplan Buitengebied 2012 - Sibberkerkstraat 91

Overzicht van eigenschappen van bestemmingsplan Partiële herziening bestemmingsplan Buitengebied 2012 - Sibberkerkstraat 91
Kenmerk:NL.IMRO.0994.2014BP001
Datum: 2 november 2015
Status:Geheel onherroepelijk in werking
Type:Bestemmingsplan
Digitaal:Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl