Omgevingsvergunning Reinaldstraat 6a

Overzicht van eigenschappen van bestemmingsplan Omgevingsvergunning Reinaldstraat 6a
Kenmerk:NL.IMRO.0994.2012PB003
Datum:29 augustus 2012
Status:In voorbereiding
Type:Projectbesluit
Digitaal:Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl