Partiele Herziening bestemmingsplan kernen 2010 - Woningen Langen Akker ter Berg en Terblijt

Overzicht van eigenschappen van bestemmingsplan Partiele Herziening bestemmingsplan kernen 2010 - Woningen Langen Akker ter Berg en Terblijt
Kenmerk:NL.IMRO.0994.2012BP001
Datum:10 februari 2014
Status:Geheel onherroepelijk in werking
Type:Bestemmingsplan
Digitaal:Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl