Partiële herziening bestemmingsplan 'Kernen 2010' - Strucht 77 te Schin op Geul

Overzicht van eigenschappen van bestemmingsplan Partiële herziening bestemmingsplan 'Kernen 2010' - Strucht 77 te Schin op Geul
Kenmerk:NL.IMRO.0994.2010BP009
Datum:30 mei 2011
Status:Geheel onherroepelijk in werking
Type:Bestemmingsplan
Digitaal:Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl