Bestemmingsplan Buitengebied Valkenburg aan de Geul 2012

Overzicht van eigenschappen van bestemmingsplan Bestemmingsplan Buitengebied Valkenburg aan de Geul 2012
Kenmerk:NL.IMRO.0994.2009BP002
Datum: 2 april 2012
Status:Geheel onherroepelijk in werking
Type:Bestemmingsplan
Digitaal:Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl