Eikenprocessierups, het seizoen begint weer

Geplaatst op donderdag 6 april 2023

De komende maanden is de harige eikenprocessierups opnieuw in eikenbomen te vinden. De brandharen van deze rups zorgen voor irritatie aan huid, ogen en luchtwegen. De gemeente neemt daarom maatregelen om de overlast zoveel mogelijk te voorkomen.

Waar is de rups te vinden

Een groot deel van de eiken waar de rups zich in kan bevinden staat langs wegen, fietspaden en in de nabijheid van huizen. De aanpak van de eikenprocessierups richt zich in april en mei op de gebieden waar inwoners de grootste risico’s lopen; drukke fiets- en voetpaden, rondom scholen, kinderdagverblijven, verzorgingscentra en publieke gebouwen.

Bestrijding

Om de overlast te verkleinen wordt de eikenprocessierups preventief bestreden. In het stadium vóór de ontwikkeling van de brandharen. De bestrijding gebeurt in april en mei door een bespuiting met een biologisch middel dat alleen de rups bestrijdt en volledig onschadelijk is voor dier en mens. Het middel wordt niet gebruikt in gebieden die door ‘De Vlinderstichting’ zijn aangemerkt als beschermingsgebied.

Inwoners die desondanks overlast ondervinden van de eikenprocessierups kunnen dit melden bij de gemeente. In juni en juli worden de nesten door een gespecialiseerd bedrijf weggezogen op plekken waar meldingen zijn gedaan.

Meer nieuws