Eikenprocessierups, het seizoen begint weer

Geplaatst op zondag 28 april 2024

In onze gemeente wordt de komende weken de eikenprocessierups bestreden. De haren van deze rupsen kunnen voor een allergische reactie zorgen, en de insecten richten ook schade aan op eikenbomen.

Bestrijding eikenprocessierups, hoe doen we dat?

Het is weer voorjaar. Dat betekent dat de eikenprocessierups weer in de eikenbomen kruipt. Een groot deel van deze eiken staat langs wegen, fietspaden en bij woningen. In de bestrijding van deze rups richten we ons al eerste op de plekken waar voor mensen de meeste risico’s zijn: de eiken langs drukke fiets- en voetpaden, bij scholen, kinderdagverblijven, verzorgingscentra en gebouwen waar veel mensen komen. De rups heeft veel brandhaartjes. Deze haartjes zorgen voor vervelende irritatie aan huid, ogen en luchtwegen. Ze zijn ook gevaarlijk voor honden. Zij kunnen tijdens het snuffelen de haartjes inademen. Maar er is ook goed nieuws: het aantal eikenprocessierupsen neemt af.

Op tijd spuiten

Om de overlast kleiner te maken bespuiten we de rups. Dat doen we voordat de brandhaartjes groeien. Preventief bestrijden dus. We bespuiten de rupsen met een natuurlijk, biologisch middel dat alleen op de rups ‘werkt’. Het middel is niet schadelijk voor mensen en andere dieren of insecten. Een aantal plekken zijn door ‘De Vlinderstichting’ aangewezen als gebied waar vlinders beschermd zijn. In die gebieden spuiten we níet. In april en mei bespuiten we de eikenbomen langs fiets- en voetpaden, bij parkeerplaatsen of schoolpleinen. De eikenprocessierups komt voor in de zomereik en in de wintereik. Alleen als er héél veel rupsen zijn kruipen ze ook in andere eikenbomen. Om deze reden bespuiten we in 2024 alleen de zomer- en de wintereiken. In juni en juli worden de nesten uit de zomer- en wintereiken gezogen met een grote zuiger, mochten deze aanwezig zijn. Dat doen we op de plekken waar inwoners echt last hebben van de rupsen. Het blijft dus belangrijk voor u om meldingen te maken bij de gemeente.

Meer nieuws