Terugblik informatiesessies Valkenburg-Oost

Geplaatst op donderdag 30 mei 2024

Informatiesessies Valkenburg-Oost druk bezocht

Op woensdag 22 en donderdag 23 mei 2024 heeft het projectteam de plannen over de gebiedsontwikkeling van Valkenburg-Oost met inwoners en andere betrokkenen gedeeld. Verspreid over beide dagen bezochten meer dan 150 geïnteresseerden de bijeenkomst.

Van visie en ambities naar schetsen en planning

Om de bezoekers te informeren is gekozen om de plannen door middel diverse thema tafels te informeren. Valkenburg-Oost was ingedeeld in deelgebieden. Ook was veel aandacht voor de nieuwe situatie en de wijze waarop wordt nagedacht over bebouwing, mobiliteit en parkeren, fiets-en wandelpaden en natuur-en landschap. Hierbij nadrukkelijk rekening houdend met vergroening, water, klimaatadaptief ontwikkelen, en parkeren. Niet alle plannen zullen in hetzelfde tempo worden ontwikkeld. Er is een indeling gemaakt voor plannen op de korte (0-5 jaar), middellange (5-10 jaar) en lange termijn (15 jaar en verder). Om zich ter plekke goed te kunnen oriënteren was een nieuwe maquette gemaakt. Deze wordt tijdens de ontwikkeling van de nieuwe plannen steeds bijgewerkt.

Reacties van de bezoekers

De reacties van de bezoekers waren over het algemeen positief. Men was zeer te spreken over de vergroening en de ideeën over de nieuwbouwplannen. Met name wordt aandacht gevraagd voor de parkeerproblematiek en mogelijke wateroverlast. Per tafel konden bezoekers vragen stellen en suggesties doen. Deze worden vastgelegd en verwerkt ten behoeve van de definitieve voorstellen.
Bij vertrek werd de bezoekers gevraagd om een enquête over de informatieverstrekking vooraf en tijdens te bijeenkomst in te vullen. Deze resultaten zullen samen met de opgehaalde reacties aan de thema tafels worden verwerkt en hierover wordt in de komende maanden nog over gecommuniceerd.

Wat zijn de vervolgstappen?

In de komende maanden zullen de reacties door het projectteam worden besproken en er zal gekeken hoe deze in de definitieve plannen kunnen worden verwerkt. Hierover zal ook worden gecommuniceerd met een argumentatie wat wel of niet is meegenomen en ook waarom.

Waar is informatie te vinden?

Berichtgeving over de voortgang gebeurt via de Mazjerang en de digitale communicatiekanalen van de Gemeente Valkenburg aan de Geul zoals de nieuwsbrief, en sociale media. De informatie die op de informatiebijeenkomsten is getoond is te vinden op de website www.doemee.valkenburg.nl (Deze link gaat naar een externe website). Deze wordt bijgewerkt met de actuele informatie over het project.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Marc Stoffelen, communicatieadviseur Valkenburg-Oost via m.stoffelen@valkenburg.nl of 0653259651.

Meer nieuws