Uw mening over afvalinzameling en -scheiding

Geplaatst op donderdag 16 mei 2024

De gemeente is bezig met een plan over hoe we het afval van mensen willen inzamelen en scheiden. Dit heet het grondstoffenplan. Willen we de op dezelfde manier blijven inzamelen en scheiden of gaan we dingen veranderen?

We willen graag weten wat u vindt van de manier van afval inzamelen en scheiden. Geef uw mening door de vragenlijst in te vullen. Het invullen duurt ongeveer 10 minuten.

Vragenlijst (Deze link gaat naar een externe website)

Meer nieuws