Wijziging systematiek gemeentelijke belasting rioolheffing 2024

Geplaatst op donderdag 29 februari 2024

Vanaf 2024 is de belastingaanslag voor de gemeentelijke rioolheffing anders dan in voorgaande jaren. Voorheen werd in gemeente Valkenburg aan de Geul het werkelijke verbruik in rekening gebracht. Binnen de BsGw (de belastingsamenwerking gemeenten en waterschappen) die de heffing en inning van gemeentelijke belastingen uitvoert, was onze gemeente een van de weinige met deze systematiek. De BsGw wilde af van verschillende berekeningen. Er is nu een uniforme systematiek ingevoerd. Per aansluiting wordt gerekend met een vast bedrag binnen een zogenoemde staffel. Dat betekent dat voor iedere aansluiting een vast tarief van € 183 geldt. Voor aansluitingen met een verbruik van meer dan 200 kubieke meter gelden hogere staffels en tarieven. Door de overgang van een variabel tarief naar een vast tarief binnen een staffel is het bedrag dat u betaalt waarschijnlijk anders dan u gewend bent.

In de afgelopen weken zijn via diverse media berichten naar buiten gekomen die suggereren dat de gemeentelijke belastingen in onze gemeente fors gedaald zouden zijn. Hierdoor is een beeld ontstaan dat mogelijk niet in lijn is met de belastingaanslag zoals u die heeft ontvangen. Hoewel de gemeente niet verantwoordelijk is voor het ontstane beeld, betreuren wij deze gang van zaken. Het besluit tot harmonisatie van de rioolheffing kan in individuele gevallen namelijk ook juist leiden tot een lastenverzwaring.

De gemeenteraad heeft dit besluit genomen in de raadsvergadering van 11 december 2023. Hiermee is invulling gegeven aan het verzoek van de BsGW om de wijze van belastingheffing meer in lijn te brengen met de geldende praktijk in andere Limburgse gemeenten (het zogenaamde harmonisatietraject).

Meer nieuws