Nieuw (overloop) parkeerterrein aan de rand van Valkenburg

Geplaatst op donderdag 15 februari 2024

Enkele jaren geleden heeft de gemeente een stuk grond gekocht aan de Nieuweweg ten noorden van Valkenburg. Op dit uitgestrekte perceel is de gemeente voornemens een parkeerterrein in te richten dat ruimte biedt aan zo’n 300 auto’s. Samen met drie andere grote parkeerterreinen aan de invalswegen van Valkenburg moet het de drukte in het centrum ontlasten. “Om er zeker van te zijn dat bezoekers gebruik maken van deze parkeergelegenheid gaan we eveneens de mogelijkheden van de shuttledienst en de mogelijkheid van deelfietsen (Park&Bike) nader onderzoeken”; aldus wethouder Wim Weerts. “De afstand naar het centrum vinden veel mensen te ver om te lopen ondanks de aanleg van een aantrekkelijke loopverbinding naar het centrum”.

De parkeerdruk tijdens evenementen en vakantieperiodes in Valkenburg is hoog. Door allerlei ontwikkelingen vervallen er mogelijk parkeerplaatsen in het centrum terwijl de capaciteit voor die drukke dagen wel nodig is. In het parkeerbeleid dat onlangs is vastgesteld, streeft de gemeente naar ‘het sturen van recreatief verkeer en het vergroten van de leefbaarheid en verkeersveiligheid’. Wethouder Weerts: “Met andere woorden, we willen al die auto’s in deze hoeveelheden niet meer in het centrum. Dus moeten we ze afvangen aan de rand van de stad en een alternatief bieden.”

De parkeerplaats op de Emmaberg wordt ingericht met veel groen. Wethouder Weerts: “Het wordt een klimaatadaptieve, veilige parkeerplaats voorzien van een wandelroute richting het centrum.” Omdat het terrein nu nog bestemming ‘agrarisch’ heeft, kan het niet zondermeer als parkeerplaats worden ingericht. Daarvoor moet eerst een ruimtelijke procedure worden gevolgd. Dat houdt onder meer in dat er onderzoek nodig is naar natuurwaarden, waterhuishouding, erosie en stikstof. “En er is zichtbaar een dassenburcht op het perceel, waar we rekening mee moeten houden. Ook de toekomstige ontsluiting op de Nieuweweg vergt de nodige aandacht“; benadrukt de wethouder.

Meer nieuws