Een feestelijk moment!

Geplaatst op vrijdag 15 september 2023

Op donderdag 14 september heeft wethouder Jef Kleijnen namens de Gemeente Valkenburg aan de Geul het nieuwe convenant basisvaardigheden getekend. Negentien partijen in de regio Maastricht-Heuvelland werken samen aan het voorkomen en bestrijden van laaggeletterdheid en het versterken van basisvaardigheden.

Doelstellingen

Wij vinden het belangrijk dat iedereen kan meedoen in onze maatschappij. Basisvaardigheden helpen je daarbij. De belangrijkste basisvaardigheden zijn lezen, schrijven en rekenen en digitale vaardigheden. Samen werken we aan vijf doelstellingen. We willen laaggeletterdheid bij kinderen voorkomen. We gebruiken eenvoudige taal zodat iedereen kan meedoen. We gaan op zoek naar inwoners met beperkte basisvaardigheden. We verwijzen deze inwoners door naar onderwijs voor volwassenen. We zorgen dat volwassenen beter worden in basisvaardigheden met scholing.

Samenwerking binnen het bondgenootschap

In het bondgenootschap werken de zes gemeenten in Maastricht-Heuvelland samen met bibliotheken en andere organisaties. We delen kennis en ervaring. We ontwikkelen nieuwe projecten. De partners zorgen voor draagvlak binnen hun eigen organisatie en binnen hun eigen gemeente. De werving en bijscholing van vrijwilligers is geregeld via het bondgenootschap. Het bondgenootschap zorgt dat er taalambassadeurs worden opgeleid. Zij kunnen uit eigen ervaring vertellen hoe het is om weer naar school te gaan. Vista college Taal+ verzorgt volwassenenonderwijs.

Het nieuwe convenant basisvaardigheden is een belangrijke stap. Samen werken we aan een vaardige samenleving. Ieder vanuit zijn eigen discipline. Ieder met zijn eigen netwerk. Zodat iedereen mee kan doen. Nu en in de toekomst.

Met dank aan iedereen die aan het opstellen van het convenant en de voorbereiding van het tekenmoment heeft bijgedragen.

Bibliotheek Gulpen-Wittem
Centre Céramique
Cubiss
Gemeente Eijsden Margraten
Gemeente Gulpen-Wittem
Gemeente Maastricht
Gemeente Meerssen
Gemeente Vaals
Gemeente Valkenburg aan de Geul
Kenniscentrum Empowerment Maastricht en Heuvelland
Maastricht UMC+
MEE Zuid-Limburg
MTB
Openbare Bibliotheek Meerssen
Stichting ABC
Stichting Heuvellandbibliotheken
Stichting Lezen en Schrijven
Stichting Trajekt
VISTA College

Meer nieuws