Aanpak hotspots wateroverlast

Geplaatst op maandag 4 september 2023

Op dinsdag 5 september wordt er een start gemaakt met de aanpak van een aantal kritieke punten met wateroverlast bij hevige regenbuien.

Zo wordt het Grendelplein aangepakt en wordt er op deze plek voor gezorgd dat het hemelwater dat vanaf de Cauberg en Daalhemerweg komt beter via het asfalt wordt geleid, naar het Halderpark toe. De oversteekplaats bij de Geulpoort wordt daar ook aangepast voor een betere afvoer. Stoepbanden die mettertijd verzakt zijn door vrachtwagens worden hersteld, zodanig dat de weg weer watervoerend is.

Ter hoogte van de brandweer aan de Oranjelaan worden aanpassingen gemaakt om hemelwater bij hevige regenbuien af te voeren naar de Geul.

Bij de Sibbergrubbe worden kolken bijgeplaatst en een zandgrindbank. In verband met levering van materialen kan hier na volgende week pas mee worden gestart.

In de Grotestraat Centrum wordt momenteel nog berekend hoe hemelwater sneller en beter in het hemelwaterriool kan worden afgevoerd. Zodra hier nieuws over is wordt dat via de gemeentelijke kanalen gedeeld.

Meer nieuws