Vergroening vier pleinen en centrumgebied Valkenburg

Geplaatst op donderdag 20 juli 2023

Vanuit het nieuwe groenbeleidsplan willen wij aan de slag met het vergroenen van in totaal vier pleinen in Sibbe, Houthem en Schin op Geul én het centrumgebied van Valkenburg.

Graag nodigen wij u uit om samen met ons na te denken over de vorm van de vergroening. Tijdens een inloopbijeenkomst kunt u uw ideeën voor het betreffende plein of gebied indienen. U leest verderop in de tekst om welke pleinen het precies gaat. We vragen u van te voren al eens na te denken over de nieuwe inrichting. Hoe kan het plein of gebied er in de toekomst uit komen te zien? Wat is belangrijk om te behouden, of juist nieuw toe te voegen?

Tijdens de inloopbijeenkomst kunt u uw ideeën op grote uitgeprinte kaarten aangeven.

Planning inloopbijeenkomsten

 • Beckerswei in Sibbe:
  29 augustus tussen 19:00 en 20:30 uur bij Cafe aan de Kirk, Sibberkerkstraat 46 Sibbe.
 • Sint Gerlachplein in Houthem:
  30 augustus tussen 19:00 en 20:30 uur bij De holle Eik, Baron de Sebysstraat 4 Houthem.
 • Ljubljanaplein en Kerkplein in Schin op Geul:
  31 augustus tussen 19:00 en 20:30 uur Gemeenschaphuis het Geboew, Warande 43 Schin op Geul.
 • Centrum gebied Valkenburg:
  5 september tussen 19:00 en 20:30 uur Bibliotheek Berkelplein 99 Valkenburg.

Aanmelden is niet nodig.

Als u niet kunt deelnemen aan de inloopbijeenkomst dan kunt u uw idee ook per e-mail of post sturen. Doe dit vóór 5 september aan t.sijstermans@valkenburg.nl of per post aan Gemeente Valkenburg aan de Geul: t.a.v. T. Sijstermans, Postbus 998, 6300 AZ Valkenburg.

Geef in uw bericht duidelijk aan welk plein of gebied het is en probeer zo concreet mogelijk te zijn.

De opgehaalde ideeën worden waar mogelijk verwerkt. Daarna maken we een concept tekening van de nieuwe situatie. Op donderdag 5 oktober laten we de concept tekening van de vier pleinen en het centrumgebied graag aan u zien. U bent tussen 19:00 en 20:30 uur welkom in de raadszaal van het gemeentehuis, Geneindestraat 4 in Valkenburg. Na 5 oktober zullen we de tekeningen definitief maken en hiervoor een kostenraming opstellen. De tekeningen en kostenramingen worden vervolgens voorgelegd aan de gemeenteraad. Bij een positief besluit van de gemeenteraad kunnen de plannen verder uitgewerkt en uitgevoerd worden in 2024.

Achtergrondinfo

Op 1 februari 2023 is het groenbeleidsplan opgesteld. Daarin staat een basis voor toekomstige ontwikkelingen, initiatieven en keuzes voor het groen in de gemeente. In het plan is onder andere vergroening van de pleinen en het centrumgebied van Valkenburg opgenomen.

Sfeerimpressie Sint Gerlachplein Houthem

Bestaande situatie Mogelijke nieuwe situatie met groen

Meer nieuws