Kadernota 2024

Geplaatst op vrijdag 7 juni 2024

Jaarverantwoording en kadernota

Ondanks overschot toch zorgen

Gemeente Valkenburg aan de Geul sluit het boekjaar 2023 af met een positief resultaat van € 4,6 miljoen. “Dat is goed nieuws”, aldus Niels Dauven, wethouder financiën. ”Incidenteel krijgen we voldoende middelen binnen. Het Rijk heeft gedaan wat ze hebben beloofd en ons gecompenseerd voor de schade van de watersnoodramp. Na corona en die ramp zitten de overnachtingen weer in de lift. We hoeven dus niet te bezuinigen. Sterker nog, we hebben de nodige ambities en willen de komende jaren stevig investeren.”

Zichtbaar aan de slag in alle kernen

De gemeente wil de komende jaren zichtbaar aan de slag in alle dorpskernen. Wethouder Dauven: “Zo maken we werk van de renovatie van de sporthallen en gaan we aan de slag met vergroening van de leefomgeving. Daarnaast blijven we uitvoering geven aan eerder vastgesteld beleid zoals de stimuleringsregeling buitensportcomplexen en de woningbouw agenda. Ook de wateropgave en de aanpak van hoosbuien staat hoog op de uitvoeringsagenda.”

Voorbehoud

Toch wil de wethouder een voorbehoud maken. “Waar € 4,6 miljoen in de plus op het eerste gezicht goed nieuws lijkt, baart het mij toch zorgen. Want in het overschot zit onder andere voor ruim € 2 miljoen aan onderhoud dat wél is begroot maar niet uitgevoerd. Dat heeft met meerdere factoren te maken. Het werk van gemeenten wordt steeds complexer. We hebben te maken met wet- en regelgeving, onderzoeken op gebied van veiligheid, water, natuur en milieu, aanbesteding, technische voorbereiding etc. We kunnen dus niet vandaag iets besluiten en morgen de schop in de grond steken. Daarnaast zijn we een kleine gemeente die niet alle expertise zelf in huis heeft. Voor de uitvoering van plannen hebben we externe, vaak specifieke mensen nodig die in deze krappe arbeidsmarkt niet altijd beschikbaar zijn. Dit alles zorgt ervoor dat doorlooptijden enorm oplopen.”

Onderhoud

Om deze situatie het hoofd te bieden wil de gemeente meer gaan werken met meerjarige uitvoeringsprogramma’s. Wethouder Dauven: “Het wegenonderhoud is hier een voorbeeld van. Omdat we moesten bezuinigen hebben we jaren geleden besloten om alleen daar te repareren waar nodig. Het onderhoud werd afgestemd op context en functie van de weg. Nu stellen we de raad voor om het wegenonderhoud weer uit te gaan voeren naar technische urgentie. Dat wil zeggen dat we weginspecties doen en op basis daarvan de onderhoudswerkzaamheden meerjarig vooruit plannen. Dergelijke opdrachten kunnen we beter weg zetten in de markt. Zo maken we een meerjarige opdracht interessanter dan wanneer we voor iedere klus apart een aannemer in moet schakelen. En we kunnen we nu bijvoorbeeld al nadenken over de compenserende stikstofmaatregelen die in 2026 nodig zijn.”

Lasten

Volgens de wethouder heeft gemeente Valkenburg aan de Geul een forse opgave ten aanzien van toerisme en de vrijetijdseconomie. Om ook in de toekomst een aantrekkelijke toeristische gemeente te blijven zijn investeringen noodzakelijk. “Investeringen voor de toerist willen we ook laten betalen door de toerist. Daarom hebben wij vorig jaar al met de gemeenteraad afgesproken dat de toerismebelasting jaarlijks met € 0,10 cent per persoon per nacht stijgt.
Ook mensen die relatief veel in de gemeente verblijven, maar geen ingezetene zijn, willen we mee laten betalen aan onze voorzieningen. U kunt daarbij denken aan mensen die een tweede woning in onze gemeente bezitten. Dit willen we doen door het invoeren van de forensenbelasting.”

Dat Valkenburg aan de Geul in 2023 incidenteel geld overhoudt, betekent niet dat de gemeente structureel voldoende middelen heeft om alle taken uit te voeren. Zo wordt het verwerken van afval duurder. Daardoor stijgt de afvalstoffenheffing in 2025 voor de inwoners met € 30 naar € 270 per huishouden per jaar.

Op 1 juli 2024 vergadert de gemeenteraad over bovenstaande en andere voorstellen om zo de kaders voor het opstellen van de gemeentelijke begroting 2025 te bepalen.

Jaarverantwoordig 2023 gemeente Valkenburg aan de Geul (PDF, 2.1 MB)

Raadsnota Kadernota 2024 (PDF, 537.3 kB)

Meer nieuws