Goeden Doelen Week 2024

Datum: zondag 26 mei 2024 - zaterdag 1 juni 2024

In 2018 hebben de coördinatoren van landelijke collectes hun krachten gebundeld en besloten om gezamenlijk nog maar één collecteweek per jaar te organiseren. Een mooi initiatief! Hierdoor kunnen de collectanten in eigen omgeving langs de deur gaan en zijn zij een bekend gezicht voor de bewoners.

Dit jaar vindt de Goede Doelen Week in Berg, Vilt, Terblijt en Geulhem plaats op 26 mei t/m 1 juni 2024. Inwoners ontvangen een brief met een lijst met verschillende fondsen en stichtingen. Hierop kunnen zij per goed doel een willekeurig bedrag invullen en zelf bepalen aan welk goed doel hun gift ten goede zou komen. Aan het eind van de collecteweek wordt de envelop door de collectant (met een collecte legitimatiebewijs) opgehaald. De organisatie zorgt ervoor dat de bijdrage op de juiste plaats terechtkomt en na afloop worden de opgehaalde bedragen gepubliceerd in de plaatselijke bladen.