Veelgestelde vragen over jeugdhulp

Waar krijg ik informatie en advies over opvoeden?

Voor informatie en advies over de opvoeding of over problematieken zoals pesten, scheiding in het gezin, pubertijd, drugs e.d. kunt u terecht bij CJG043 (Deze link gaat naar een externe website).

Heeft u behoefte aan hulp of ondersteuning?

Heeft u of uw kind behoefte aan  Jeugdhulp  of ondersteuning? Doe een melding bij het team Jeugd van onze gemeente via e-mail jeugd@maastricht.nl. Bent u niet in de gelegenheid een mail te sturen?  Bel naar 14 043 en kies voor team Jeugd.

Wat gebeurt er als u een vraag aanmeldt bij het team Jeugd?

1. Melding

Uzelf of iemand uit uw omgeving (bijvoorbeeld uw partner, buurman, huisarts of leraar) kan de gemeente laten weten dat er behoefte is aan hulp of ondersteuning.

2. Gesprek

Een medewerker van team Jeugd maakt met u een afspraak om, bij u thuis, uw situatie met u door te nemen. Samen met u (en het gezin) wordt gekeken naar oplossingen die aansluiten bij uw situatie. Misschien heeft u hier zelf al ideeën over? Als u het prettig vindt, kunt u ook gebruik maken van onafhankelijke cliëntondersteuning via MEE (Deze link gaat naar een externe website).  Deze ondersteuning is kosteloos. Heeft u binnenkort een gesprek met iemand van het team Jeugd? Lees dan op hoe u zich kunt voorbereiden (Deze link gaat naar een externe website).

3. Beoordeling van uw situatie

Er zijn geen standaard oplossingen, ieders woon- en leefsituatie, mogelijkheden en beperkingen zijn immers verschillend. We kijken samen met u naar wat goed gaat en wat er minder goed gaat en welke beperkingen uw kind daarbij ondervindt. We bekijken samen ideeën en oplossingsrichtingen en onderzoeken mogelijke oplossingen. We kijken naar wat u en uw kind zelf kunnen, waar andere mensen om u heen u wellicht bij kunnen ondersteunen of te hulp schieten en welke jeugdhulp nodig is. Samen met u maken we een plan, het familiegroepsplan.

4. Samen met u wordt een Gezinsplan gemaakt. 

U wordt gevraagd dit gezinsplan te ondertekenen. Als uit het gezinsplan blijkt dat er een jeugdhulpvoorziening nodig is, geldt het gezinsplan meteen als aanvraag.

5. Beschikking

De aanvraag voor een jeugdhulpvoorziening wordt beoordeeld door het team Jeugd waarna u een beschikking ontvangt.

6. Start hulpverlening

Na ontvangst van een positieve beschikking kan de hulpverlening gestart worden.

Wat moet ik doen als er sprake is van crisishulp Jeugdzorg?

Voor situaties waarbij meteen actie noodzakelijk is, kunt u 24 uur per dag en 7 dagen per week contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer 14 043.