Stemmem in een andere gemeente

U heeft een kiezerspas nodig als u in een andere gemeente in Nederland wilt stemmen dan waar u staat ingeschreven. U vraagt de kiezerspas aan bij de gemeente waar u staat ingeschreven.

Alleen als u een afspraak heeft, kunt u langskomen bij de gemeente. Vanwege het coronavirus willen we het aantal bezoekers bij de gemeente beperken.

Let op

Vraag uw kiezerspas op tijd aan:

 • Digitaal aanvragen kan tot uiterlijk 7 dagen vóór de verkiezingen.
 • Schriftelijk aanvragen en mondeling aanvragen op het gemeentehuis kan tot uiterlijk 5 dagen vóór de verkiezingen.

Beschrijving

Bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer mag u ook in een andere gemeente in Nederland stemmen dan waar u staat ingeschreven. Bijvoorbeeld in de gemeente waar u werkt. Hiervoor heeft u een kiezerspas nodig.

Voorwaarden

U kunt een kiezerspas voor de Tweede Kamerverkiezingen aanvragen als:

 • U mag stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen.
 • U een identiteitsbewijs heeft.
 • Uw identiteitsbewijs niet langer dan 5 jaar verlopen is.

Aanpak

De kiezerspas vraagt u aan bij de gemeente waar u op 1 februari 2021 staat ingeschreven.

U vraagt uw kiezerspas digitaal aan via de blauwe knop rechtsboven op deze pagina.

Zo vraagt u een kiezerspas schriftelijk aan:

 • Vul het aanvraagformulier voor een kiezerspas in.
 • Het formulier moet uiterlijk vrijdag 12 maart 2021 voor 17.00 uur bij de gemeente zijn.
 • Heeft u al een stempas ontvangen? Stuur de stempas dan mee.

U kunt ook persoonlijk langskomen op het gemeentehuis. Maak van tevoren telefonisch een afspraak via 14 043.

 • Kom uiterlijk vrijdag 12 maart 2021 voor 17.00 uur naar de gemeente.
 • U neemt mee:
  • uw stempas (als u die al heeft ontvangen)
  • uw identiteitsbewijs
 • Zorg dat u zich aan de coronamaatregelen houdt.

AVG

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.

Formulieren

Meer informatie