Partijnaam registreren voor verkiezingen

Een politieke partij of groepering moet zich registeren als het onder een bepaalde naam wil meedoen aan de verkiezingen.

Beschrijving

U kunt met een nieuwe politieke partij of groepering meedoen met de gemeenteraadsverkiezingen. Hiervoor registreert u een partijnaam bij de gemeente. Als u aan alle voorwaarden voldoet, mag u een kandidatenlijst inleveren.

Registratie van een partij of groepering is niet verplicht. U kunt ook meedoen aan de verkiezingen met een blanco lijst. In dat geval staat er geen naam boven aan de kandidatenlijst van uw partij en het stembiljet. Daar staat dan alleen een nummer.

U kunt uw partijnaam voor deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen registreren tot en met 20 december 2021. Het verzoek dient gestuurd te worden naar: verkiezingen@valkenburg.nl. Uw verzoek moet op zijn laatst 20 december 2021 om 23.59 uur ontvangen te zijn door Team Verkiezingen.

Kosten

De waarborgsom voor de registratie van een partij of groepering voor de gemeenteraadsverkiezingen is € 112,50. U krijgt de waarborgsom terug als u een geldige kandidatenlijst inlevert.

Voorwaarden

De voorwaarden voor het registreren van een partij of groepering voor de verkiezingen zijn onder andere:

  • Het gaat om een politieke partij of groepering.
  • De naam van de partij of groepering voldoet aan de voorwaarden op Kiesraad.nl. De naam mag bijvoorbeeld niet misleidend zijn.

Is uw partijnaam al geregistreerd voor de Tweede Kamer of de provincie? Dan hoeft u geen nieuwe partijnaam te registreren.

Aanpak

Hoe gaat het registreren van een politieke partij of politieke groepering in zijn werk?

  • Maak een bedrag (waarborgsom) van € 112,50 over naar het IBAN-nummer NL08 BNGH 0285 0086 17, ten name van 'GEM. VALKENBURG AAN DE GEUL', onder vermelding van ‘GR2022 - lijstnaam van de politieke partij'. U krijgt hierna een bewijs van betaling van Team Verkiezingen per e-mail.
  • U stuurt per mail een volledig ingevuld en ondertekend formulier 'Model G 3-1. Verzoek tot registratie aanduidiging' op.
  • In de mail wordt bijgevoegd: kopie notariele akte met daarin de statuten van de politieke groepering, bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel (niet ouder dan zes maanden) en een betalingsbewijs van de waarborgsom.

Formulieren

Meer informatie