Kandidaatstelling politieke partijen

Iedere kiezer in de gemeente Valkenburg aan de Geul kan zich verkiesbaar stellen voor de gemeenteraad. Om in de gemeenteraad te kunnen komen moet u 18 jaar of ouder zijn. Daarnaast moet u in de gemeente Valkenburg aan de Geul wonen en kiesrecht hebben.
Als u nog niet in de gemeente Valkenburg aan de Geul woont, dan kunt u een verklaring inleveren. Daarin staat dat u in de gemeente Valkenburg aan de Geul gaat wonen als u in de gemeenteraad komt.

De kandidaatstelling voor politieke partijen

Maandag 31 januari 2022 is de dag van de kandidaatstelling voor de gemeenteraadsverkiezing. Tussen 9.00 uur en 17.00 uur leveren politieke partijen alle verplichte documenten in de raadzaal van het gemeentehuis. Voor het inleveren van de kandidatenlijsten wordt een planning gemaakt. Hierover wordt nog met de partijen gecommuniceerd in de week voor de kandidaatstelling.

Proefinlevering

Voor de kandidaatstelling organiseert de gemeente een proefinlevering. Hierbij kan de gemeente alvast controleren of u alle verplichte documenten goed en compleet heeft ingevuld. De voorinlevering is op woensdag 19 januari tussen 15.00 uur en 19.00 uur. Hiervoor kunt u een afspraak maken. Heeft u van ons geen uitnodiging ontvangen? Stuur dan een e-mail naar verkiezingen@valkenburg.nl.
Let op! Ook als de documenten bij de voorinlevering zijn gecontroleerd, moet u op 31 januari 2022 alle verplichte documenten inleveren.

Verkiezingssoftware gebruiken

Bij het verzamelen van alle verplichte documenten dient u het programma Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV) te gebruiken. De Kiesraad stelt deze verkiezingssoftware ongeveer eind december 2021 beschikbaar. Deze software sturen wij u toe per e-mail in de uitnodiging voor de proefinlevering.

Verplichte documenten

Betaling waarborgsom kandidaatstelling

Doet uw partij voor het eerst mee aan de gemeenteraadsverkiezing? Of had de partij bij de vorige verkiezing geen zetel gekregen? Dan moet u een waarborgsom van € 225 vóór de kandidaatstelling betalen. Dit bedrag moet u overmaken:

  • naar IBAN-nummer: NL08 BNGH 0285 0086 17 t.n.v. Gemeente Valkenburg aan de Geul
  • vermeld daarbij ‘GR2022 - waarborgsom kandidaatstelling – LIJSTNAAM PARTIJ’

Nadat u de waarborgsom betaalt, ontvangt u een bewijs van betaling (Model H12). De waarborgsom krijgt u terug als uw partij minimaal 75% van de kiesdeler haalt. Ook als u geen geldige kandidatenlijst heeft ingeleverd krijgt u de waarborgsom terug.