Iemand machtigen om voor u te stemmen

U kunt iemand machtigen om voor u te stemmen. U kunt met uw stempas iemand machtigen.

Daarnaast is het mogelijk om een volmachtsbewijs aan te vragen. Dit kunt u digitaal of schriftelijk doen.

Let op

Wilt u dat iemand voor u stemt, maar stemt die persoon in een andere gemeente? Zorg ervoor dat uw aanvraagformulier uiterlijk vrijdag 12 maart 2021 vóór 17.00 uur bij uw gemeente is.

Alleen als u een afspraak heeft, kunt u langskomen bij de gemeente. Vanwege het coronavirus willen we het aantal bezoekers bij de gemeente beperken.

Beschrijving

Als u zelf niet kunt stemmen, dan kunt u iemand machtigen. Dat betekent dat u iemand anders toestemming geeft om voor u te stemmen. Dit kan op 3 manieren:

 • U machtigt iemand via uw stempas (onderhandse volmacht). Dit kan alleen als de gemachtigde in dezelfde gemeente stemt als u.
 • U machtigt iemand digitaal. Degene die namens u gaat stemmen krijgt een volmachtsbewijs toegestuurd.
 • U machtigt iemand schriftelijk. Dan krijgt degene die namens u gaat stemmen een volmachtbewijs toegestuurd.

Bent u tijdelijk in het buitenland, maar staat u nog wel ingeschreven bij een Nederlandse gemeente? Dan kunt u ook iemand machtigen om voor u te stemmen. Kijk voor meer informatie op de website van de gemeente Den Haag.

Voorwaarden

Voor een volmacht voor de verkiezingen geldt dat de gemachtigde:

 • voor maximaal 3 personen per volmacht mag stemmen
 • de volmachtstem tegelijk moet uitbrengen met zijn of haar eigen stem
 • bij het stemmen de machtiging(en) moet laten zien
 • zich bij het stemmen moet identificeren

Aanpak

Zo machtigt u iemand via uw stempas (onderhandse volmacht):

 • Iemand machtigen met uw stempas kan tot op de dag van de verkiezingen.
 • Vul de gegevens in op de achterkant van de stempas.
 • Zet uw handtekening.
 • Laat de gemachtigde zijn of haar handtekening zetten. De gemachtigde is degene die namens u gaat stemmen.
 • Geef de gemachtigde een kopie van uw identiteitsbewijs mee. Uw identiteitsbewijs mag op de dag van de verkiezing maximaal 5 jaar verlopen zijn. De gemachtigde mag de kopie ook via een smartphone of tablet laten zien. De kopie moet wel goed leesbaar zijn.
 • De gemachtigde neemt uw stempas en de kopie van uw identiteitsbewijs mee naar een stembureau om te stemmen.

Zo vraagt u digitaal een volmachtsbewijs aan:

 • Laat de gemachtigde het aanvraagformulier digitaal volmachtsbewijs invullen (zie formulier onderaan deze pagina).
 • Log in met uw Digi-D via de blauwe knop rechtsboven.
 • Vul uw eigen gegevens verder aan.
 • Vul de gegevens van de gemachtigde in.
 • Upload het ingevulde aanvraagformulier en een scan van het legitimatiebewijs van de gemachtigde.
 • Verzend uw verzoek.
 • Het volmachtsbewijs wordt, indien alles juist is ingevuld, met de post opgestuurd naar de gemachtigde.

Zo geeft u een schriftelijke volmacht af:

 • Download het aanvraagformulier schriftelijke volmacht (zie schriftelijke aanvraag volmachtsbewijs onderaan de pagina).
 • Vul uw deel van de aanvraag in.
 • Laat de gemachtigde zijn of haar deel invullen.
 • Stuur het formulier naar uw gemeente. Zorg ervoor dat uw gemeente het formulier uiterlijk 12 maart 2021 heeft ontvangen.
 • De gemachtigde krijgt het volmachtsbewijs thuisgestuurd.
 • De gemachtigde stemt met het volmachtsbewijs.

AVG

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.

Formulieren

Meer informatie