Algemene informatie

Op woensdag 17 maart 2021 vinden er Tweede Kamerverkiezingen plaats.

In Nederland zijn er verkiezingen voor gemeenteraden, Provinciale Staten, Eerste Kamer, Tweede Kamer, Europees Parlement en de Waterschappen.

Elke inwoner die op de dag van de stemming 18 jaar of ouder is, mag stemmen. Voorwaarde is dat de kiezer in het bezit is van de Nederlandse nationaliteit en niet is uitgesloten van het kiesrecht.

Uw stem telt!

Uw stemrecht is een waardevol democratisch recht. Tijdens een verkiezing kunt u met uw stem mede bepalen wie de komende periode de burgers van Valkenburg aan de Geul, Limburg, Nederland of Europa vertegenwoordigen.

Coronamaatregelen

Deze verkiezingen zullen anders verlopen, omdat er rekening gehouden wordt met coronamaatregelen. Alle inwoners moeten veilig hun stem kunnen uitbrengen. Alle medewerkers van de stembureaus moeten veilig hun werk kunnen doen. Wij zetten ons, als Gemeente Valkenburg aan de Geul, in om de verkiezingen zo goed mogelijk te laten verlopen. Hiermee nemen we de coronamaatregelen in acht. We zijn extra alert op het houden van afstand en hygiëne. We verzoeken u dan ook vriendelijk de aanwijzingen op te volgen.

Uitslagen vorige verkiezingen

Alle uitslagen van vorige verkiezingen zijn online beschikbaar.

Meer informatie over de verkiezingen op is te vinden op de website van de Kiesraad.