Aanmelden als stembureaulid

Op woensdag 17 maart 2021 wordt de Tweede Kamerverkiezingen 2021 gehouden. U kunt zich via deze pagina aanmelden als nieuwe deelnemer van een stembureau. Daarvoor willen wij u hartelijk bedanken want iedere stem telt en daarin kunt u nu bijdragen. Hierbij willen wij u met deze e-mail informeren over de verdere gang van zaken.

Voorwaarden

Net als in de voorgaande jaren vragen landelijke procedures om alle deelnemers van het stembureau en stemmentellers adequaat en doeltreffend op te leiden voor deze maatschappelijke taak. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten, dat men alleen kan deelnemen als stembureaulid of teller, als er een volledige digitale cursus met positief resultaat afgerond is én u heeft deelgenomen aan één van de digitale informatiebijeenkomsten.

Online cursus

Ook dit jaar stellen wij weer een online cursus plus toetsing beschikbaar die aansluit bij de landelijke officiële instructies. Na succesvolle afronding ontvangt u als deelnemer een op naam gesteld certificaat. Dit geldt ook voor de mensen die alleen stemmen komen tellen. Stembureauleden dienen de volledige stembureaucursus te doorlopen. Voor tellers is alleen de teller-cursus verplicht. 

Informatiebijeenkomsten

Voor de verkiezing vindt een informatiebijeenkomst plaats. In verband met de Coronamaatregelen zullen wij deze digitaal aanbieden met behulp van Microsoft Teams.

U zult op een later tijdstip via e-mail worden uitgenodigd voor de online cursus en één van de digitale bijeenkomsten.

Corona maatregelen

Deze verkiezingen zullen anders verlopen dan in het verleden omdat er rekening gehouden wordt met coronamaatregelen. Alle inwoners moeten veilig hun stem kunnen uitbrengen. Alle medewerkers van de stembureaus moeten veilig hun werk kunnen doen. Wij zetten ons, als gemeente Valkenburg aan de Geul, in om de verkiezingen zo goed mogelijk te laten verlopen. Hiermee nemen we de coronamaatregelen in acht. We zijn extra alert op het houden van afstand en hygiëne. Wij vragen dat ook van u.

Verschillende soorten stembureaus

Voorheen was er maar één verkiezingsdag waarin alle werkzaamheden van een stembureau werden uitgevoerd.
Dit jaar is ook op maandag 15 maart en dinsdag 16 maart een aantal stembureaus open om op die manier de drukte te spreiden.
Tijdens het vervroegd stemmen is geopend: het gemeentehuis in Valkenburg en gemeenschapshuis ’t Vöske in Berg en Terblijt.  Gemeenschapshuis ’t Geboew in Schin op Geul opent voor halve dagen.
In Vilt is een Drive-in stembureau waar men drie dagen met de auto, de fiets of lopend volledig Coronaproof kan stemmen.

Taken & tijden binnen het stembureau

De stembureaus zijn geopend vanaf 7.30 uur. De voorzitter communiceert de aanvangstijden van de werkzaamheden. Houdt er rekening mee dat u op woensdag 17 maart 2021, naast uw taak tijdens het stemmen, óók verplicht bent om de stemmen mee te tellen.

Het is mogelijk om alleen te komen tellen. U dient zich dan woensdag 17 maart uiterlijk om 20.45 uur bij de voorzitter van het aan u toegewezen stembureau te melden. Het tellen van de stemmen begint om 21.00 uur en kan enkele uren in beslag nemen.

Functies

U kunt zich opgeven als stembureaulid of teller. Nieuw is dat u zich ook kunt opgeven om woensdag overdag mee te helpen met het vooropenen en tellen van de briefstemmen en het tellen van de vervroegde stemdagen.
Het is verder belangrijk dat wij kunnen beschikken over ruim voldoende, goed opgeleide en geïnstrueerde reserve-stembureauleden. De reserve-stembureauleden zijn tijdens alle drie de dagen beschikbaar. Deze functie houdt in, dat u op het allerlaatste moment opgeroepen kunt worden. Dit komt voor wanneer een ander stembureaulid af moet zeggen, vanwege bijvoorbeeld gezondheidsredenen.

De definitieve indeling en benoeming van de stembureauleden zal plaats vinden op uiterlijk vrijdag 12 maart 2021 wanneer duidelijk is wie er in aanmerking komt voor deze taak. De indeling wordt dan naar de voorzitters gestuurd. De voorzitters nemen op hun beurt contact op met de stembureauleden over de indeling en de aan u toegewezen taak binnen het stembureau. Uiteraard wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de plaatsing in de voorgaande jaren.

Vergoeding

Voor de Tweede Kamerverkiezing van 17 maart 2021 gelden de volgende vergoedingen per functie per dag (PDF, 28.2 kB) van deelname aan het stembureau.

Aanmeldportaal

Via onderstaande gegevens kunt u inloggen in het aanmeldportaal. Wij willen u vragen om het digitale aanmeldformulier vóór 8 februari 2021 te versturen.

In het digitale aanmeldportaal kunt u in eerste instantie opgeven of u als stembureaulid of als teller wilt werken, hoeveel dagen u ingezet wilt worden en of u er bezwaar tegen heeft om mee te werken aan het Drive-in stembureau in Vilt.
In het opmerkingenveld op de volgende pagina kunt u dan aangeven op welke dagen u beschikbaar bent en of u eventuele andere voorkeuren heeft. Wij zullen ons uiterste best doen om de voorkeuren in te willigen, maar kunnen dat niet garanderen.

Voor de volledigheid willen wij u er nog op wijzen dat deelnemers van een stembureau niet benoemd worden in een functie in hun eigen (woon)kern.

U kunt zich uitsluitend aanmelden via de volgende link: https://valkenburg.mijnverkiezing.nl
Klik linksonder op de inlogpagina op de tekst: “Klik hier om u aan te melden als nieuw stembureaulid” naast de inlogbutton
En volg de verdere instructies op die daarop gegeven worden.

Zorg ervoor dat u uw e-mail en mobiele telefoon bij de hand heeft voor de twee verschillende verificatiestappen.

Volgende Contactmomenten

  • Half februari krijgt u een e-mail van de opleider met alle aanmeldinformatie voor de online training
  • Op uiterlijk 12 maart 2021 krijgt u van ons een e-mail met uw benoeming als stembureaulid en de gegevens van de voorzitter van uw stembureau

Wij willen u langs deze weg alvast hartelijk danken voor uw medewerking en zien uw reactie graag tegemoet.