Uitstalling plaatsen bij een winkel

In de gemeente Valkenburg aan de Geul is het toegestaan om uitstallingen te plaatsen. Dit kan zonder vergunning. Zie hieronder aan welke voorwaarden u moet voldoen.

Beschrijving

Het College heeft samen met de ondernemers afsgesproken om de regels en voorwaarden te laten handhaven door zelfregulering door de ondernemers. Dit betekent dat ondernemers elkaar kunnen aanspreken als ze zich niet aan de voorwaarden houden.

Let op: Het kan zijn dat u precariobelasting moet betalen als u een uitstalling heeft. 

Kosten

€ 84,-

Voorwaarden

U mag zonder toestemming stallen als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

Veiligheid

 • Hulpverleningsdienstn houden altijd vrije doorgang.
 • Voor voetgangers blift minimaal 150 cm over.
 • De verkeersveiligheid mag niet in gevaar komen.

Afmetingen:

 • 2 meter breed, 1 meter diep en 1,5 meter hoog direct aansluitend aan de voorgevel van de onderneming.
 • Uitzondering: Planten, bloemen, groenten en fruit mag u uitstallen langs de hele breedte van de gevel, 1 meter diep en 1,5 meter hoog. (als dit het hoofdassortiment in de winkel is)

Kwaliteit:

 • Gebruik van natuurlijke materialen hebben de voorkeur. Plastic materiaal mag u niet bebruiken, behalve hoogwaardige kunststof zoals een kunststof plantenbak. 
 • Maak geen gebruik gemaakt van schreeuwerige kleuren of aanduidingen op gekleurde prijzenborden, zoals de bekende marktkramenborden.
 • Plaats geen ‘dumpartikelen’ op de uitstalling. ‘Sale’ artikelen op een nette manier gepresenteerd vormen een uitzondering.
 • Maak per straat gebruik van hetzelfde soort stoepbord en/of plantenbak, als dit past in de uitstalling.
 • Laat terrasschotten van horecabedrijven vrij.
 • Bij de uitstalling mag geen verkoopp plaatsvinden. Presenteer een afspiegeling van het assortiment van de winkel. 
 • De kwalitatieve uitstraling staat voorop. Elkaar aanspreken op kwaliteit doen we opbouwend. Samen werken aan een betere uitstraling is het motto.

Termijn

We nemen binnen acht weken een beslissing op een vergunningaanvraag. De termijn begint de eerste dag na ontvangst van de aanvraag.

Bezwaar maken

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

AVG

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.