Warmtetransitievisie

Stand van zaken Warmtetransitievisie

In het Nederlandse Klimaatakkoord van 2019 is afgesproken dat gemeenten een Warmtetransitievisie opstellen. In de Warmtetransitievisie wordt bekeken of, waar, wanneer en hoe een gemeente de komende jaren geleidelijk van het aardgas af kan gaan. Een grote transitie, waar de gemeente dan ook regelmatig vragen over krijgt. Momenteel is de conceptversie van de Warmtetransitievisie in Valkenburg aan de Geul klaar. De definitieve versie wordt later dit jaar vastgesteld door de (nieuwe) gemeenteraad en zal dan ook gepubliceerd worden.

Voortgang

Het uitvoeren van de Warmtetransitievisie kost veel geld. Het Rijk heeft daarom toegezegd hieraan mee te betalen. Omdat nog niet duidelijk is hoe veel het Rijk hieraan bijdraagt wordt de Warmtetransitievisie in de Gemeente Valkenburg aan de Geul later dit jaar pas definitief vastgesteld. Dit wordt gedaan door de nieuwe gemeenteraad, die volgt uit de aankomende gemeenteraadsverkiezingen in maart. Nadat de visie is vastgesteld kan met de uitvoering ervan worden begonnen. Vervolgens moet de visie elke 5 jaar herzien worden op basis van actuele ontwikkelingen. De inhoud en richting van de Warmtetransitievisie wordt namelijk sterk bepaald door technologische ontwikkelingen, wet- en regelgeving en betaalbaarheid.

Achtergrond

In 2050 wil Nederland aardgasvrij zijn. Dit betekent dat alle woningen en andere gebouwen vóór 2050 losgekoppeld moeten zijn van het aardgas. Dit is belangrijk voor het klimaat. Aardgas is een fossiele brandstof en draagt bij aan de uitstoot van broeikasgassen. Bij verbranding komt namelijk CO2 vrij. Stoppen met het gebruik van aardgas en overstappen op een groenere manier om onze huizen en gebouwen te verwarmen, zorgt voor een afname in CO2 uitstoot en hoe minder CO2 in de lucht, hoe beter voor het klimaat.