Warmtetransitievisie

In 2050 wil Nederland aardgasvrij zijn. Dit betekent dat alle woningen en andere gebouwen vóór 2050 losgekoppeld moet zijn van het aardgas. Dit is belangrijk voor het klimaat. Aardgas is een fossiele brandstof en draagt bij aan de uitstoot van broeikasgassen. Bij verbranding komt namelijk CO2 vrij. Stoppen met het gebruik van aardgas en overstappen op een groenere manier om onze huizen en gebouwen te verwarmen, zorgt voor een afname in CO2 uitstoot en hoe minder CO2 in de lucht, hoe beter voor het klimaat.

Elke gemeente in Nederland moet voor 2021 een warmtetransitievisie opstellen. Ook de gemeente Valkenburg aan de Geul werkt hieraan. In deze visie kijken we of, waar, wanneer én hoe de gemeente de komende jaren geleidelijk van het aardgas los kan gaan. Onder andere de woningcorporaties en de netbeheerder zijn hierbij betrokken.

De richting van de warmtevisie wordt sterk bepaald door technologische ontwikkelingen, wet- en regelgeving en betaalbaarheid. Daarom zal de visie elke 5 jaar herzien worden op basis van actuele ontwikkelingen.

Op de website 'Hierverwarmt' kunt u meer informatie vinden over dit onderwerp.