Valkenburg & duurzaamheid

DuurzaamheidAls gemeente werken we mee aan de nationale en internationale afspraken die er zijn gemaakt. Op nationaal niveau omschrijft het Klimaatakkoord het  doel om de uitstoot van CO2 in Nederland met 49% terug te dringen ten opzichte van 1990. Hiermee wil de Nederlandse overheid voldoen aan de afspraken die internationaal zijn gemaakt in het klimaatakkoord van Parijs in 2015. Daar is afgesproken dat de opwarming van de aarde wordt beperkt tot minder dan  twee graden Celsius ten opzichte van het pre-industriële tijdperk. Dit is nodig om onomkeerbare klimaatverandering tegen te gaan. Klimaatverandering heeft namelijk grote gevolgen voor mens, natuur en milieu. Bijvoorbeeld meer overlast door extreem weer of een tekort aan drinkwater en voedsel.


De veranderingen in ons doen en laten, die nodig zijn om deze doelen te bereiken, raken ons allemaal. We staan voor een reeks beslissingen die van invloed zijn op hoe we wonen, ons verplaatsen, wat we eten en de producten die we kopen. Samenwerking tussen burgers, bedrijven en overheden is essentieel binnen deze transitie.

Zo wordt binnen de gemeente duurzaamheid steeds meer verankerd in het beleid. Op 3 juni 2019 is door de raad de energievisie en uitvoeringsprogramma energie 2019-2022 vastgesteld. Bovendien wordt ieder jaar het jaarprogramma door de raad vastgesteld. Hierin staan de concrete plannen en projecten voor het komende jaar.

Samenwerken?


Graag stimuleren wij inwoners, ondernemers en organisaties om samen onze ambities waar te maken. Met goede ideeën en plannen kunt u via 14 043 of info@valkenburg.nl contact met ons opnemen. Verder staan op de website al de nodige tips en adviezen hoe u zelf aan de slag kunt!