Regionale Energie Transitie

In het klimaatakkoord is afgesproken dat  in 2030 de CO2-uitstoot verminderd moet zijn met 49% ten opzichte van 1990. Om aan deze afspraak te voldoen moet er grootschalig duurzame energie opgewekt worden en moeten warmtevoorzieningen worden verduurzaamd. Om deze doelstellingen te realiseren is gekozen voor een regionale aanpak. In de Regionale Energiestrategie (RES) wordt hier regionaal aan gewerkt. 

Wij werken hiervoor samen met alle gemeenten in Zuid-Limburg, de Provincie, het Waterschap en Enexis. Ook inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties zijn belangrijke partners in de RES.

Wilt u het proces volgen? Onderstaande tijdlijn geeft weer waar we op dit moment mee bezig zijn.

Tijdlijn Regionale Energietransitie

Meer informatie kunt u vinden op de website van de Regionele Energie Transitie of bekijk het filmpje 'Waarom een regionale energiestrategie?'.