Duurzame Denktank

In de gemeente werken we samen toe naar een duurzame toekomst. Om dit te realiseren hebben we uw hulp nodig. We willen u als inwoner stimuleren om ideeën te delen, met andere inwoners samen projecten te realiseren en mee te denken in ons beleid. Dit kunt u doen door deel te nemen aan de duurzame denktank. De denktank heeft als voornaamste doel om ideeën en initiatieven van inwoners op te halen en hen te ondersteunen in de uitvoering hiervan. U bent als inwoner aan zet!

We zijn binnen de gemeente al hard aan het werk op gebied van duurzaamheid. Op www.valkenburg.nl/duurzaamheid (Deze link gaat naar een externe website) staat meer uitgelegd over zaken waar we nu aan werken, zoals de energietransitie en het verduurzamen van woningen. Maar duurzaamheid is meer dan dat. Daarom is uw input zo van belang! We zijn erg benieuwd wat er onder inwoners van de gemeente leeft en hoe we samen aan een duurzame toekomst van Valkenburg aan de Geul kunnen werken.

Het online platform voor de duurzame denktank is in de lucht. Bent u geïnteresseerd? Kijk dan op doemee.valkenburg.nl (Deze link gaat naar een externe website).
Daar kunt u zich tevens aanmelden voor de denktank. Wij hopen uw ideeën snel op het platform te zien verschijnen.