Duurzame Denktank

In de gemeente werken we samen toe naar een duurzame toekomst. Om dit te realiseren hebben we uw hulp nodig. We vragen u als inwoner om met ons mee te denken. Dit kunt u doen door deel te nemen aan de duurzame denktank. De denktank heeft als doel om ideeën en initiatieven van inwoners op te halen, maar ook dat inwoners meedenken en -praten over het duurzaamheidsbeleid van de gemeente. 

We zijn binnen de gemeente al hard aan het werk op gebied van duurzaamheid. Op www.valkenburg.nl/duurzaamheid staat meer uitgelegd over zaken waar we nu aan werken, zoals de energietransitie en het verduurzamen van woningen. Maar duurzaamheid is meer dan dat. Daarom is uw input zo van belang! We zijn erg benieuwd wat er onder inwoners van de gemeente leeft en hoe we samen aan een duurzame toekomst van Valkenburg aan de Geul kunnen werken.

We bepalen samen met u hoe we de duurzame denktank vorm kunnen geven. Waar denkt u aan bij duurzaamheid? Welke onderwerpen hebben aandacht nodig volgens u? Ook de mate waarin iemand deelneemt aan de denktank kan per persoon verschillen. Misschien vindt u het fijn om incidenteel uw mening te geven of neemt u juist graag structureel deel aan een panel. Wij horen het graag van u. Vul het formulier in waarop u kunt aangeven wat uw voorkeuren zijn. Wij verzamelen tot en met 1 september 2020 alle ingezonden formulieren en nemen daarna contact met u op!

Ik denk en praat graag mee over duurzaamheid!