Duurzame Denktank

In de gemeente werken we samen toe naar een duurzame toekomst. Om dit te realiseren hebben we uw hulp nodig. We vragen u als inwoner om met ons mee te denken. Dit kunt u doen door deel te nemen aan de duurzame denktank. De denktank heeft als doel om ideeën en initiatieven van inwoners op te halen, maar ook dat inwoners meedenken en -praten over het duurzaamheidsbeleid van de gemeente. 

We zijn binnen de gemeente al hard aan het werk op gebied van duurzaamheid. Op www.valkenburg.nl/duurzaamheid staat meer uitgelegd over zaken waar we nu aan werken, zoals de energietransitie en het verduurzamen van woningen. Maar duurzaamheid is meer dan dat. Daarom is uw input zo van belang! We zijn erg benieuwd wat er onder inwoners van de gemeente leeft en hoe we samen aan een duurzame toekomst van Valkenburg aan de Geul kunnen werken.

Tot 1 september heeft u zich kunnen aanmelden voor de duurzame denktank via een aanmeldformulier. Op dit moment zijn we druk bezig met het opstarten en het in werking stellen van de duurzame denktank. Dat betekent niet dat u zich niet meer kan aanmelden. Wilt u meedenken? Maak het kenbaar door een e-mail te sturen naar info@valkenburg.nl. Wij zullen dan contact met u op nemen!