Afvalcontainer aanvragen

Vraag een nieuwe afvalcontainer aan als uw container kapot of kwijt is.

Beschrijving

Als uw afvalcontainer kapot is of is verdwenen, dan kunt u een nieuwe aanvragen. U kunt uw container ook omruilen voor een kleinere of een grotere container.

Dit kunt u doen door een mail te sturen naar: afvalscheiden@valkenburg.nl 

Geef aan dat het gaat om het vervangen van uw afvalcontainer. Vermeldt duidelijk uw naam en adres. Wij ruilen uw container om voor een nieuw exemplaar.

Kosten

 Het vervangen van uw container is gratis.

Voorwaarden

  • U bent inwoner van de gemeente Valkenburg aan de Geul.
  • Uw GFT-container is kapot. 

Aanpak

Is uw GFT container kapot? Stuur dan een e-mail naar: afvalscheiden@valkenburg.nl

AVG

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.