Reiniging riool

Centrum Valkenburg

Momenteel wordt er op het Th. Dorrenplein door Laeven Infra en WML aan het riool en een naastliggende waterleiding gewerkt. De werkzaamheden die worden uitgevoerd komen voort uit de rioolinspectie die hier onlangs werd uitgevoerd.

Om goed te kunnen werken aan de betreffende waterleiding sluit WML op dinsdag 25 januari 2022 van 22 uur ’s avonds tot 6 uur ‘s ochtends het water af. Er kan enige geluidsoverlast ontstaan tijdens de werkzaamheden. Omwonenden zijn hierover persoonlijk geïnformeerd. De aannemer hoopt de werkzaamheden deze week verder af te kunnen ronden.

Reiniging en inspectie riolering

Vanaf 5 juli start Van de Kreeke met de reiniging en inspectie van het riool op verschillende plekken in de gemeente. Ongeveer elke 10 jaar wordt elk riool geïnspecteerd. Dit jaar gebeurt dat in Sibbe en IJzeren, een deel van Broekhem en industrieterrein De Valkenberg. De werkzaamheden worden verspreid over een aantal maanden uitgevoerd. Zodra er in uw straat gereinigd wordt ontvangt u een brief met meer informatie.

Meer informatie over hoe u zelf kunt bijdragen aan een goed werkend riool.