Groot onderhoud wegen

Vanaf begin mei 2021 is Kurvers Wegenbouw in opdracht van de gemeente Valkenburg aan de Geul gestart met groot onderhoud aan wegen. Het onderhoud aan wegen wordt de komende jaren verspreid uitgevoerd in de hele gemeente. De eerste werkzaamheden zijn uitgevoerd in Valkenburg op de Wilhelminalaan, de Cauberg en in de Betsy Perklaan. Deze zijn medio 2021 afgerond. Telkens zodra er nieuws is over een planning van het vervolg van groot onderhoud wordt dit op deze pagina en via de gemeentelijke kanalen bekend gemaakt.

Werkzaamheden Ransdalerweg

In opdracht van de gemeente Valkenburg a/d Geul start Kurvers Wegenbouw vanaf maandag 18 oktober met onderhoudswerkzaamheden aan de Ransdalerweg.

Er wordt een nieuwe asfalt deklaag aangebracht en afwatering richting instroomputten wordt verbeterd. Het werkvak is gesitueerd vanaf de tunnel tot aan de Provinciale weg. 

Tijdens de werkzaamheden wordt de weg volledig afgesloten voor al het verkeer. Voor het doorgaande verkeer wordt een omleiding ingesteld. Tijdens de uitvoering probeert de aannemer de inritten zoveel als mogelijk bereikbaar te houden. Het verzoek is wel om zo min mogelijk gebruik te maken van de weg en indien het kan de auto elders te parkeren. Bij het aanbrengen van de nieuwe asfaltverharding zijn de inritten niet bereikbaar. Over de definitieve datum van deze asfaltwerkzaamheden worden omwonenden nog geïnformeerd tijdens de uitvoering door de aannemer. Helaas brengen de werkzaamheden enige geluids- en verkeersoverlast met zich mee. Wij danken u alvast voor uw geduld en begrip.

Planning

Start: Maandag 18 oktober 2021, 07.00uur
Einde: Vrijdag 29 oktober 2021

Bovenstaande planning is afhankelijk van de weersomstandigheden en van onvoorziene omstandigheden.
Afvalcontainers en overige inzamelingen kunnen gedurende de werkzaamheden op de gebruikelijke inzameldag voor 07.00 uur worden aangeboden.

De aannemer zorgt ervoor dat deze naar een centraalpunt worden gebracht en na lediging weer terug worden gezet. Gelieve uw container voorzien van uw huisnummer.

Heeft u vragen?

Neem dan tijdens kantooruren contact op met de toezichthouder namens de gemeente dhr. S. Harings, Tel: 06 - 10 13 14 14.
Of de uitvoerder van Kurvers Wegenbouw dhr. Marcel Lahaye, Tel: 06 - 41 87 96 78.

Onderhoud IJzeren

Op maandg 25 en dinsdag 26 oktober werkt Gebrs. Kurvers Wegenbouw in opdracht van de Gemeente Valkenburg aan de Geul aan de kruising Groenstraat-Kruisstraat te IJzeren.

Welke werkzaamheden vinden er plaats?

Het kruispunt wordt hier voorzien van een rode coating met blokmarkering.

Waar wordt gewerkt?

Het werkgebied beslaat het kruispunt Groenstraat-Kruisstraat-Kapelstraat te IJzeren.

Onderhoud wegen Ijzeren

Bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden

Tijdens de werkzaamheden wordt het kruispunt volledig afgesloten voor doorgaand verkeer. Er wordt een omleidingsroute ingesteld via Margraten/Groot Welsden [Limietstraat > Margraterweg > IJzerenweg > Heiligerweg > Eijkerweg > Kenkersweg > Sibberkerkstraat en vv.] Om een goede doorgang voor het werkverkeer te garanderen vraagt de aannemer om geen auto’s te parkeren rondom het werkvak. De inritten/woningen blijven bereikbaar via de ingestelde omleiding. De bewoners aan de Groenstraat zijn tijdens de werkzaamheden bereikbaar via de Pasveldweg.

Afvalcontainers en overige inzamelingen kunnen gedurende de werkzaamheden op de gebruikelijke inzameldag voor 07.00 uur worden aangeboden. Medewerkers van Kurvers Wegenbouw zorgen ervoor dat deze naar een centraal punt worden gebracht en na lediging weer terug worden gezet.

Wanneer vinden de werkzaamheden plaats?

De werkzaamheden starten op maandag 25 oktober a.s. om 7:00 uur en duren naar verwachting tot en met dinsdag 26 oktober 17:00 uur. Deze planning is gebaseerd op gunstige weersomstandigheden en onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden.

Nadere informatie

Heeft u vragen of meer informatie nodig? Neem dan tijdens kantooruren contact op met onderstaande contactpersoon:
Sven Harings, toezichthouder namens gemeente Valkenburg:  06-10131414
Marcel Lahaye, uitvoerder namens Kurvers Wegenbouw: 045-5751155


Onderhoud Sibbe

Vanaf 27 september 2021 start Kurvers Wegenbouw met onderhoud aan de Dorpstraat en St. Rosastraat in Sibbe. 

Welke werkzaamheden vinden plaats?

De bestaande asfaltverharding wordt volledig verwijderd. Aansluitend worden er aanvullende onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan de fundering en putranden. Vervolgens wordt een nieuwe asfaltconstructie aangebracht. Daarnaast wordt de drempel ter plaatse van de aansluiting St. Rosastraat – Op De Mergelstoel aangepast.

Waar wordt gewerkt?

Het werkgebied behelst de Dorpstraat en de St. Rosastraat te Sibbe, tussen de aansluiting met de Bergstraat en de aansluiting met Op De Mergelstoel. 

Bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden

In verband met de bereikbaarheid worden de werkzaamheden in twee fasen uitgevoerd. Door op deze manier te werken, blijft de aansluiting Kleine Linde altijd bereikbaar tijdens de werkzaamheden. Om dit te realiseren zal de bestaande inrit verbreed worden. Camping de Linde en SV Sibbe blijven dus altijd bereikbaar; dit zal ook op de bebording worden vermeld.

Per fase wordt het werkvak volledig afgesloten voor al het verkeer. Voor het doorgaande verkeer wordt een omleidingsroute ingesteld. Inritten zijn tijdens de werkzaamheden niet bereikbaar. Indien u gebruik van uw voertuig wil maken, dient u dit tijdelijk elders te parkeren. Te voet blijft uw woning te allen tijde bereikbaar. De hulpdiensten worden op de hoogte gesteld van de werkzaamheden en zullen bij een calamiteit te allen tijde doorgang hebben.

Afvalcontainers en overige inzamelingen kunnen gedurende de werkzaamheden op de gebruikelijke inzameldag voor 07.00 uur worden aangeboden. Kurvers Wegenbouw zorgt ervoor dat deze naar een centraalpunt worden gebracht en na lediging weer terug worden gezet.

Nadere informatie

Heeft u nog vragen of meer informatie nodig? Neem dan tijdens kantooruren contact op met onderstaande contactpersoon:

Sven Harings, toezichthouder namens gemeente Valkenburg: 06-10131414
Marcel Lahaye, uitvoerder namens Kurvers Wegenbouw: 045-5751155

Kaartje werkzaamheden SIbbe


Asfaltonderhoud Ransdalerweg

In opdracht van de gemeente voert Kurvers Wegenbouw van 18 t/m 29 oktober onderhoud uit aan de Ransdalerweg. De werkzaamheden bestaan uit het vervangen van de asfalt deklaag en het verbeteren van de afwatering richting de instroomputten. Het werkvak is gesitueerd vanaf de tunnel tot aan de Provinciale weg.

Tijdens de werkzaamheden wordt de weg volledig afgesloten voor al het verkeer. Voor het doorgaande verkeer wordt een omleiding ingesteld. Tijdens de uitvoering probeert de aannemer de inritten zoveel als mogelijk bereikbaar te houden. Het vriendelijke verzoek is om zo min mogelijk gebruik te maken van de weg en indien het kan de auto elders te parkeren. Bij het aanbrengen van de nieuwe asfaltverharding zijn de inritten niet bereikbaar. Over de definitieve datum van de asfaltwerkzaamheden wordt u nog geïnformeerd tijdens de uitvoering door de aannemer. Helaas brengen de werkzaamheden enige geluids- en verkeersoverlast met zich mee. Kurvers Wegenbouw probeert de overlast zoveel mogelijk voor u en uw omgeving te beperken.

Planning

Start: Maandag 18 oktober 2021 vanaf 07.00uur
Einde: Vrijdag 29 oktober 2021

Deze planning is afhankelijk van de weersomstandigheden en van onvoorziene omstandigheden. Afvalcontainers en overige inzamelingen kunnen gedurende de werkzaamheden op de gebruikelijke inzameldag voor 07.00 uur worden aangeboden. De aannemer zorgt ervoor dat deze naar een centraalpunt worden gebracht en na lediging weer terug worden gezet. Gelieve uw container voorzien van uw huisnummer.

Meer info

Heeft u vragen? Neem dan tijdens kantooruren contact op met de toezichthouder namens de gemeente dhr. S. Harings, telefoonnummer: 06-10 13 14 14 of de uitvoerder van Kurvers Wegenbouw dhr. Marcel Lahaye, telefoonnummer: 06-41 87 96 78