Stand van zaken Polfermolen (oktober 2020)

Na een lang traject is het duidelijk dat de Polfermolen in de huidige vorm per 1 januari 2021 niet meer zal bestaan. Op dit moment wordt er achter de schermen gewerkt om alles goed te regelen voor het personeel en de gebruikers van de Polfermolen.

We gaan met de Polfermolen nu een nieuwe fase in. Een fase van ontmanteling van de onderdelen die sluiten per 1 januari 2021, zwembad en fitness, en het uitwerken van varianten voor het gewenste eindbeeld, die moeten leiden tot een definitieve keuze voor de toekomst. Vooralsnog blijft de sporthal ook na 1 januari 2021 beschikbaar. In de tijd tussen nu en 1 januari 2021 draait de Polfermolen gewoon door.

Nieuwe tijdelijke projectorganisatie

Deze nieuwe fase  betekent een andere opgave dan waarvoor de huidige directeur van de Polfermolen was ingehuurd. Onder andere is om die reden besloten om de samenwerking met hem te beëindigen. Vanuit de nieuwe tijdelijke projectorganisatie voor de Polfermolen zal in samenspraak met de huidige coördinatoren per onderdeel de aansturing blijven plaatsvinden waardoor gebruikers van het complex en het personeel hiervan geen hinder ondervinden.

Aanspreekpunt voor het personeel en gebruikers zijn vanaf nu John Smeelen en Maurice Mommers van de gemeente Valkenburg aan de Geul. Aanspreekpunt voor de gemeentegrot is vanaf nu John Wauben van de gemeente Valkenburg aan de Geul.

Gesprekken met gebruikers

We zijn gestart om in overleg met alle gebruikers van de Polfermolen alternatieve locaties voor hen te vinden. Wij realiseren ons dat dit voor de ene gebruiker eenvoudiger is dan voor de andere.

Raadsvergadering 14 december

Tijdens de raadsvergadering van 14 december 2020 komt er een voorstel aan de raad over de Polfermolen na 31 december 2020.

De tijd tussen nu en de raadsvergadering op 14 december 2020 staat in het teken van een aantal  zaken:

  • Zorgen dat de huidige gebruikers gebruik kunnen blijven maken van de faciliteiten van de Polfermolen tot en met 31 december 2020. Hoe de sporthal en de theaterzaal per 1 januari 2021 ingevuld gaan worden, is een belangrijk onderwerp van de raadsvergadering van 14 december 2020;
  • Zorgen dat het personeel hun werkzaamheden blijven doen op de uitstekende wijze zoals ze dit al altijd gedaan hebben. Het personeel staat er niet alleen voor en kan en mag in deze rekenen op de steun vanuit de gemeente Valkenburg aan de Geul;
  • De corona-tijd kan ons iedere week voor nieuwe uitdagingen stellen. Als overheidsinstantie volgen wij de richtlijnen van het RIVM en derhalve is hier deze week ook extra aandacht aanbesteed en dit betekent dat er zichtbare maatregelen getroffen zijn in de Polfermolen.