Groenbeleidsplan

De gemeente Valkenburg aan de Geul is bezig met het opstellen van een Groenbeleidsplan. 

Groenbeleidsplan Valkenburg aan de Geul

Samen met Bureau Verbeek werkt de gemeente Valkenburg aan de Geul aan een nieuw Groenbeleidsplan. In dit Groenbeleidsplan geven wij aan hoe we in de toekomst met onze natuur en landschap om willen gaan. Dit doen we voor het buitengebied en de kernen. Hierbij kijken we naar actuele thema’s die spelen, zoals klimaatadaptatie en biodiversiteit. Dit vertalen we dan naar onze (groene) omgeving. In maart en april dit jaar hebben we onder andere vier bewonersavonden georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten is aan de deelnemers gevraagd welke plus- en verbeterpunten zij zagen voor het groen binnen de woonkernen en de natuur en landschap in het buitengebied. Bureau Verbeek heeft op basis van onder andere bestaand beleid en de input die is opgehaald een concept Groenbeleidsplan gemaakt. Dit conceptplan is op 11 en 12 oktober gepresenteerd aan bewoners en overige geïnteresseerden. Onder andere aan de hand van de opmerkingen die daar zijn verzameld wordt het definitieve Groenbeleidsplan opgesteld. 

Bekijk het concept Groenbeleidsplan digitaal

Onderstaande posters geven een korte samenvatting van het concept Groenbeleidsplan: