Groenbeleidsplan

De gemeente Valkenburg aan de Geul is bezig met het opstellen van een Groenbeleidsplan. 

Groenbeleidsplan Valkenburg aan de Geul

Samen met Bureau Verbeek werkt de gemeente Valkenburg aan de Geul aan een nieuw Groenbeleidsplan. In dit Groenbeleidsplan geven wij aan hoe we in de toekomst met onze natuur en landschap om willen gaan. Dit doen we voor het buitengebied en de kernen. Hierbij kijken we naar actuele thema’s die spelen, zoals klimaatadaptatie en biodiversiteit. Dit vertalen we dan naar onze (groene) omgeving. In maart en april dit jaar hebben we onder andere vier bewonersavonden georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten is aan de deelnemers gevraagd welke plus- en verbeterpunten zij zagen voor het groen binnen de woonkernen en de natuur en landschap in het buitengebied. Bureau Verbeek heeft op basis van onder andere bestaand beleid en de input die is opgehaald een concept Groenbeleidsplan gemaakt. Graag willen wij dit conceptplan met u delen tijdens onze expositie op 11 en 12 oktober.

Expositie op 11 en 12 oktober

U bent op 11 en 12 oktober tussen 15.00-17.00 uur en 19.00-21.00 uur van harte welkom bij Café- en Zalencentrum De Holle Eik in Houthem-St. Gerlach (Baron de Selysstraat 4). Hier kunt u binnenlopen en presenteren wij graag aan u de nieuwe plannen voor het groenbeleid in onze gemeente. Zo kunt u bijvoorbeeld zien wat de plannen richting de toekomst voor het groen binnen uw kern zijn en kunt u reageren op het concept Groenbeleidsplan. Onder andere aan de hand van uw opmerkingen zal dan het definitieve Groenbeleidsplan worden opgesteld. U hoeft u niet aan te melden voor de expositie op 11 en 12 oktober, u kunt gewoon binnenlopen.

Bekijk het concept Groenbeleidsplan digitaal

Kunt u er op 11 en 12 oktober niet bij zijn of wilt u het plan graag al eerder inzien? Dan kunt u het plan hieronder ook digitaal bekijken.

U kunt uw opmerkingen aan ons doorgeven uiterlijk vrijdag 14 oktober via groenbeleidsplan@valkenburg.nl

Alvast hartelijk dank voor uw betrokkenheid en we hopen u te zien op 11 en 12 oktober!