Groenbeleidsplan

De gemeente Valkenburg aan de Geul is bezig met het opstellen van een Groenbeleidsplan. 

Wat is een Groenbeleidsplan?

Het Groenbeleidsplan (GBP) geeft een lange termijnvisie op de gewenste ontwikkeling van het openbaar groen (groenstructuur en bomenstructuur) binnen de gemeente. Het vormt daarbij een stimulerend document dat de basis legt voor toekomstige ontwikkelingen, initiatieven en keuzes in het groen in zowel de bebouwde kom als in het buitengebied. In het GBP wordt het gemeentelijke beleid over de gewenste hoeveelheid en kwaliteit van het openbare groen vastgelegd. Ook dient het GBP als basis voor het nader uitwerken van projecten die de uitgangspunten en doelstellingen van het openbaar groen moeten verwezenlijken. Het Groenbeleidsplan wordt opgesteld in samenwerking met bureau VERBEEK en is inhoudelijk gereed rond de zomer van 2022.

Bewonersavonden

In de afgelopen weken hebben vier bewonersavonden plaatsgevonden over het Groenbeleidsplan. Hiervoor zijn oproepen geweest via social media, de gemeentelijke nieuwsbrief en de kernoverleggen. Het doel van deze avonden was het ophalen van informatie over het groen binnen de woonkernen en het natuur en landschap in het buitengebied. Aan de deelnemers is gevraagd om pluspunten van, en verbeterpunten voor het groen en het landschap te benoemen. Ook is gevraagd naar ‘groene’ wensen en ideeën voor de groenstructuur binnen de gemeente. 

Opgehaalde informatie bij bewoners

We willen de deelnemers hartelijk danken voor de geleverde input. De komende weken gaan we aan de slag met het opstellen van het 1e concept Groenbeleidsplan, waarin onder andere de opgehaalde informatie van de bewoners zo veel mogelijk is verwerkt. Heeft u de bewonersavonden gemist? Het is nog mogelijk om uw mening en ideeën met ons te delen tot 1 juni via communicatie@valkenburg.nl.

Hoe nu verder?

Rond de zomer zal een tweede serie met bewonersavonden plaatsvinden, waarin het 1e concept Groenbeleidsplan wordt gepresenteerd. U kunt dan reageren op het Groenbeleidsplan. Hiervoor zal nog een uitnodiging worden verspreid. Onder andere aan de hand van uw opmerkingen zullen dan de puntjes op de i van het Groenbeleidsplan worden gezet.