Aanpak Openbare Ruimte Broekhem

In november plaatsten wij een oproep tot het meedenken over het schetsontwerp voor de openbare ruimte in de kern van Broekhem (Koningswinkelstraat en omgeving), Wij danken iedereen voor de getoonde interesse in het schetsontwerp. Uit de vele reacties die wij hebben mogen ontvangen blijkt een sterke betrokkenheid bij de eigen woon- en leefomgeving. De reacties waren uiteenlopend van aard en we danken de door velen uitgesproken waardering voor de kwaliteit van het gepresenteerde schetsontwerp. Daarin werd met name het visuele aspect benoemd. Velen van u zien in het gepresenteerde schetsontwerp een flinke kwaliteitsverbetering ten opzichte van de huidige situatie.

Terecht volgden er vragen en opmerkingen over uiteenlopende onderdelen. De volgende onderwerpen zagen wij veel terugkomen; de omvang van het projectgebied, de verkeerssnelheid, verkeerscirculatie, parkeren en verduurzaming. 

Planning
Samen met ingenieursbureau Heusschen Copier gaan wij aan de slag om in het schetsontwerp, waar mogelijk, uw opmerkingen te verwerken. Wij hopen u eind januari meer te kunnen vertellen over het vervolgproces.

Voor andere vragen en opmerkingen met betrekking tot dit project kunt u ook terecht via het e-mailadres schetsontwerpbroekhem@valkenburg.nl of via telefoonnummer 14 043 en vragen naar projectleider Rob Geraedts.