Aanpak Openbare Ruimte Broekhem

Ontwerpbureau Heusschen Copier heeft in opdracht van de gemeente gewerkt aan het voorlopig ontwerp voor de kern van Broekhem. Donderdag 16 september 2021 werd het ontwerp tijdens een inloopbijeenkomst gepresenteerd aan omwonenden. Uit de vele reacties blijkt een sterke betrokkenheid bij de eigen woon- en leefomgeving. Waar mogelijk worden reacties meegenomen in de laatste verfijning van het ontwerp. Hierna wordt het definitieve ontwerp aan de raad gepresenteerd en ter inzage gelegd. Naar verwachting zal dit in het najaar van 2021 zijn.


Achtergrond

In oktober 2020 is aangekondigd dat er gewerkt werd aan een plan voor de openbare ruimte van de Koningswinkelstraat en omgeving (kern Broekhem). In samenwerking met ingenieursbureau Kragten heeft de gemeente een rioleringsplan en regenwaterstructuurplan ontworpen voor de Koningswinkelstraat en omgeving. Aanleiding hiervoor is de helaas regelmatig terugkerende wateroverlast op diverse plaatsen in de kern van Broekhem.

Het openbreken van de verschillende straten voor de rioleringswerkzaamheden biedt de mogelijkheid om de openbare ruimte een kwaliteitsimpuls te geven. De gemeente heeft samen met adviesbureau HeusschenCopier daarom gewerkt aan een schetsontwerp voor de openbare ruimte in het gebied voor de volgende straten: Koningswinkelstraat, de Statenlaan, de Cremerstraat, de Bosstraat en een gedeelte van Broekhem tussen de Bosstraat en de Koningswinkelstraat. Het schetsontwerp is in oktober en november 2020 via de website gepresenteerd. Omwonenden kregen digitaal de gelegenheid om reacties op dit ontwerp te geven. Deze reacties zijn waar mogelijk verwerkt in het schetsontwerp. In maart 2021 heeft de gemeente vervolgens het besluit genomen om het schetsontwerp voor de kern van Broekhem te laten ontwikkelen tot het voorlopig ontwerp dat vervolgens op 16 september 2021 gepresenteerd werd.

Voor vragen en opmerkingen met betrekking tot dit project kunt u ook terecht via het e-mailadres info@valkenburg.nl of via telefoonnummer 14 043 en vragen naar projectleider Maurice Mommers.