Aanpak Openbare Ruimte Broekhem

Wethouder Carlo Vankan nodigt u van harte uit om mee te praten!

Op deze pagina vindt u de presentaties van het schetsontwerp van de openbare ruimte voor de kern van Broekhem en enkele aangrenzende straten. Dit is nog geen definitief plan; wij horen eerst graag wat u van het schetsontwerp vindt en nodigen u van harte uit om uw reactie te geven op dit ontwerp.

Schetsontwerp

Het schetsontwerp is in verschillende presentaties verdeeld. De eerste presentatie is een algemene toelichting op de opgave in dit gebied en de ideeën over het geheel. Dan volgen presentaties van mogelijke toekomstbeelden voor de Bosstraat, een gedeelte van Broekhem tussen de Bosstraat en de Koningswinkelstraat, de Cremerstraat, Koningswinkelstraat Noord en Zuid en de Statenlaan. Zo kunt u snel en eenvoudig de ideeën voor uw eigen straat bekijken. 

Presentaties

Laat ons weten wat u denkt!

Denk en praat met ons mee over verkeer, snelheid, duurzaamheid en andere zaken die u opvallen in dit schetsontwerp! Graag ontvangen we uw opmerkingen, aandachtspunten en ideeën over het schetsontwerp in een reactie per e-mail naar schetsontwerpbroekhem@valkenburg.nl

U kunt reageren tot en met 23 november. Wij verwachten voor 1 december 2020 een reactie te kunnen geven op alle ingekomen vragen/opmerkingen.

Voor andere vragen en opmerkingen met betrekking tot dit project kunt u ook terecht via het e-mailadres schetsontwerpbroekhem@valkenburg.nl of via telefoonnummer 14 043 en vragen naar projectleider Maurice Mommers.