Aanpak Openbare Ruimte Broekhem

Ontwerpbureau Heusschen Copier heeft in opdracht van de gemeente gewerkt aan het ontwerp voor de kern van Broekhem. Dit ontwerp is op 16 september 2021 tijdens een inloopbijeenkomst gepresenteerd aan omwonenden. Uit de vele reacties blijkt een sterke betrokkenheid bij de eigen woon- en leefomgeving. Waar mogelijk zijn vervolgens op- of aanmerkingen verwerkt in de laatste verfijning van het ontwerp. De tekeningen van het ontwerp vindt u via de linkjes onder aan deze pagina.

Aanbesteding

Op 24 juni 2022 is het gehele werk aanbesteed. Na controle van alle stukken blijkt Wegenbouw Kurvers de partij aan wie het werk gegund kan worden. De gunning heeft echter nog niet plaatsgevonden omdat er niet voldoende krediet is. Dit wordt in de najaarsbegroting van komende november opgenomen. Als de gemeenteraad met die begroting instemt kan Wegenbouw Kurvers vervolgens definitief de opdracht krijgen.

Planning

Als de raad in november met de begroting instemt, zal de start van werkzaamheden medio maart 2023 plaatsvinden. De verwachte duur van het werk is circa 1 jaar.

Achtergrond

In oktober 2020 is aangekondigd dat er gewerkt werd aan een plan voor de openbare ruimte van de Koningswinkelstraat en omgeving (kern Broekhem). In samenwerking met ingenieursbureau Kragten heeft de gemeente een rioleringsplan en regenwaterstructuurplan ontworpen voor de Koningswinkelstraat en omgeving. Aanleiding hiervoor is de helaas regelmatig terugkerende wateroverlast op diverse plaatsen in de kern van Broekhem.

Het openbreken van de verschillende straten voor de rioleringswerkzaamheden biedt de mogelijkheid om de openbare ruimte een kwaliteitsimpuls te geven. De gemeente heeft samen met adviesbureau HeusschenCopier daarom gewerkt aan een schetsontwerp voor de openbare ruimte in het gebied voor de volgende straten: Koningswinkelstraat, de Statenlaan, de Cremerstraat, de Bosstraat en een gedeelte van Broekhem tussen de Bosstraat en de Koningswinkelstraat. Het schetsontwerp is in oktober en november 2020 via de website gepresenteerd. Omwonenden kregen digitaal de gelegenheid om reacties op dit ontwerp te geven. Deze reacties zijn waar mogelijk verwerkt in het schetsontwerp. In maart 2021 heeft de gemeente vervolgens het besluit genomen om het schetsontwerp voor de kern van Broekhem te laten ontwikkelen tot het voorlopig ontwerp dat vervolgens op 16 september 2021 gepresenteerd werd.

Voor vragen en opmerkingen met betrekking tot dit project kunt u ook terecht via het e-mailadres schetsontwerpbroekhem@valkenburg.nl of via telefoonnummer 14 043 en vragen naar Ronald Pluijmakers.

Definitieve ontwerp 

Door te klikken op onderstaande straten opent een situatietekening. Heeft u hier vragen over dan kunt u terecht via het e-mailadres schetsontwerpbroekhem@valkenburg.nl of via telefoonnummer 14 043 en vragen naar Ronald Pluijmakers

Broekhem & Bosstraat (PDF, 1.2 MB)

Cremerstraat (PDF, 1010.4 kB)

Broekhem & Koningswinkelstraat (PDF, 1.9 MB)

Koningswinkelstraat & Statenlaan deel 1 (PDF, 1.1 MB)

Koningswinkelstraat & Statenlaan deel 2 (PDF, 1.1 MB)